Dr Sylwia Horska-Schwarz

Kompleksowa geografia fizyczna: opracowania i ściągi (1)

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sylwia Horska-Schwarz
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2072

Kompleksowa Geografia Fizyczna 1. Zakres badań kompleksowej geografii fizycznej (omów definicje: środowisko, krajobraz, geokompleks, facja) - przedmiotem badań GKF jest epigeosfera - czyli, zewnętrzna sfera Ziemi obejmująca abiotyczne i biotyczne komponenty środowiska, a także jej składowe (litos...

Kompleksowa geografia fizyczna - opracowanie do egzaminu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sylwia Horska-Schwarz
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1477

Kompleksowa Geografia Fizyczna 1. Zakres badań kompleksowej geografii fizycznej (omów definicje: środowisko, krajobraz, geokompleks, facja) - przedmiotem badań GKF jest epigeosfera - czyli, zewnętrzna sfera Ziemi obejmująca abiotyczne i biotyczne komponenty środowiska, a także jej składowe (litos...

Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 2: Metodyka badań struk...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sylwia Horska-Schwarz
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1407

Wykład 2 Metodyka badań struktury krajobrazu - ujęcie wertykalne i horyzontalne Prowadzący dr Sylwia Horska-Schwarz Zakład Geografii Fizycznej Miąższość krajobrazu Górna granica krajobrazu - wysokość, do której zaznacza się wpływ podłoża na stan atmosfery lub dwukrotna wysokość pokrywy roślinne...

Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 3: Metodyka badań wieku...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sylwia Horska-Schwarz
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

Metodyka badań wieku i ewolucji krajobrazu - funkcjonowanie krajobrazu Prowadzący: Dr Sylwia Horska-Schwarz Zakład Geografii Fizycznej sylwia@horska-schwarz.pl Holistyczna koncepcja przyrody KOESTLERA Przyroda traktowana jako system całościowy zbudowany z hierarchicznie powiązanych ze sobą i w...

Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sylwia Horska-Schwarz
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1274

Wykład 5 Krajobraz - zewnętrzna strefa Ziemi stanowiąca holistyczny system przyrodniczy wysokiej rangi, o swoistej strukturze. Krajobraz obejmuje człowieka oraz efekty jego pracy (Leksykon, Geoekologia 2004). Współczesna KGF traktuje krajobraz jako kompleksowe odzwierciedlenie zjawisk przyrodnic...

Kompleksowa geografia fizyczna Polski - Wykład 7

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sylwia Horska-Schwarz
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1407

Wykład 7 Środowisko przyrodnicze - zespół elementów biotycznych i abiotycznych powiązana ze sobą i wzajemnie na siebie oddziaływujących; całość zbudowana z przestrzennych jednostek przyrodniczych (ekosystemów, geokompleksów, facji) Ekosystem 1) przestrzennie określony system

Kompleksowa geografia fizyczna Polski: Wykład 4 - Krajobrazy kulturowe...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sylwia Horska-Schwarz
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1001

Wykład 4 Krajobrazy kulturowe - aspekty teoretyczne i metodologiczne Prowadzący dr Sylwia Horska-Schwarz Zakład Geografii Fizycznej Od czasów sformułowania przez Humboldta definicji krajobraz minęło ponad 150 lat. Ciągle jest ona dyskutowana. W efekcie kreowane są nowe nurty i nowe podejście do...

Egzamin z kompleksowej geografii fizycznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sylwia Horska-Schwarz
 • Kompleksowa geografia fizyczna polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092

KGF- EGZ-PYT : 1. Wyjaśnij pojęcia: Środowisko przyrodnicze - zespół elementów abiotycznych i biotycznych powiązanych ze sobą i wzajemnie na siebie oddziaływujących Geokompleks - relatywnie zamknięty fragment środowiska przyrodniczego, będący układem prawidłowo (zgodnie z prawami przyrody) powią...