Dr Sylwia Badowska - strona 2

Pytania na zaliczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1491

1.Badania jakościowe - ogólna kategoria rozmaitych metod i technik badawczych cechujących się następującymi wspólnymi właściwościami skoncentrowanie się na poznaniu, opisie, wyjaśnianiu różnorodności zjawisk, a nie na diagnozie częstości ich występowania wykorzystanie w charakterze informatorów po...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Badania jakościowe rynku
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1176

Coś na temat po co się robi badania jakościowe (cel badań jakościowych) Porównanie badań ilościowych i jakościowych (na pewno)! Tabelka Omówić każdą z technik badawczych oraz scharakteryzować (kiedy, po co się stosuje, podstawowe narzędzie i przykłady zastosowania) Fazy i etapy procesu badawczego ...

Komunikacja - definicja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Promocja
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1519

KOMUNIKACJA Trendy w zakresie komunikacji Fragmentacja mediów wymaga poszukiwania nowych spoobów dotarcia do przedstawicieli grup docelowych - dużo bardziej selektywnych, w opraciu o dobre rozpoznanie „konsumpcji” mediów i stylów życia (np. młodziezy, osbób aktywnych zawodowo etc.) Rosnące znacz...

Miejsce promocji w marketingu - Instrumenty marketingu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Promocja
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1442

Miejsce promocji w marketingu Istota marketingu Definicje marketingu Struktura marketingu Instrumenty marketingu Istota promocji Definicje promocji Cele promocji System promocji Marketing - definicje Proces planowania i urzeczywistniania koncepcji, cen, promocji oraz dystrybucji idei, dóbr i...

Public Relation - istota i cel

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Promocja
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1155

Public Relation Public relation and publicity - istota i cel Public Relation wykorzystujemy w procesie tworzenia wizerunku naszej marki/produktu/przedsiębiorstwa poprzez nawiązanie I utrzymywanie dobrych stosunków relacji między marką/produktem/przedsiębiorstwem a jej szeroko rozumianym otoczenie...

Reklama i promocja - cechy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Promocja
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2226

Reklama Reklama jest formą masowego, płatnego, bezosobowego sposobu komunikowania się instytucji z potencjalnym klientem w celu odpowiedniego działania kosztystnego dla reklamującego się. Podobnie jak pozostałe elementy marketingu mix, reklama powinna być dostosowana do produktu oraz docelowego ...

Budżet promocji - ściąga

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Promocja
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1477

Kroki w tworzeniu efektywnej komunikacji marketingowej 1- identyfikacja odbiorcy (wyznaczenie określonego rynku docelowego) 2- wyznaczanie celów kampanii promocyjnej( cele informacyjne promocji, cele sprzedażowe promocji, cele ś...

Promocja - ściąga na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Promocja zdrowia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2723

1. Promocja - jest to zestaw instrumentów i środków za pomocą których firma przekazuje informacje związane z produktem lub firmą, kształtuje potrzeby nabywców oraz pobudza i ukierunkowuje popyt. 2.Rola promocji : a) przekazywanie komunikatu b) prezentowanie korzyści z zakupu i uzasadnienie c) upe...

Promocja - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Promocja zdrowia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2002

PROMOCJA egzamin 20.01 13.00 MIEJSCE PROMOCJI W MARKETINGU ROLA PROMOCJI CO TO JEST KOMUNIKACJA I MODEL ROSWELLA NARZĘDZIA PROMOCJI (ALT BLT) CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WYBÓR NARZĘDZI POROMOCJI CELE I FUNKCJE REKLAMY PROMOCJA SPRZEDAŻY (INSTRUMENTY) POROWNAC PR Z REKLAMA SRODKI I FORMY PR CO...

Badania - zagadnienia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Badowska
 • Badania mediów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1064

Badowska. Notatka składa się z 7 stron. 1.    Róznice miedzy badaniem iloœciowym i badaniem jakościowym   badania jakościowe służące zrozumieniu przyczyn zachowań i ich dokładnemu opisowi badania ilościowe służące dostarczeniu wskaźników charakteryzujących powszechność zjawiska 2. Zalety próbkowyc...