Dr Sylwester Kozak

note /search

Doświadczenia z wprowadzenia euro w Slowacji - wkład z korporacji fina...

  • Korporacje finansowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1015

Do ś wiadczenia z wprowadzenia euro w  Słowacji (plan działa ń , problemy i  zagro enia przy wprowadzaniu waluty,  zyski i koszty wprowadzenia euro w  krótkim i długim terminie). krótkim i długim terminie) Elżbieta Gajda Agata Strojewska  Słowacja jako: • Rozpoczęcie przygotowań do wejścia do stref...

Doświadczenia z wprowadzenia euro w Slowenii - wykład z korporacji fin...

  • Korporacje finansowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Doświadczenia z wprowadzenia  euro w Słowenii ( plan działań,  program i zagro enia przy  wprowadzeniu waluty, zyski i  wprowadzeniu waluty, zyski i koszty wprowadzenia euro w  krótkim i długim terminie) Marta Zabielska  Joanna Domańska Kilka słów o wspólnej walucie Euro ,- wspólna waluta europejsk...

Wykład z korporacji finansowych: Stan przygotowań do euro w Polsce

  • Korporacje finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

Stan przygotowa ń  do  wprowadzenia euro w Polsce  wprowadzenia euro w Polsce Kamila Gierejko Monika Trendak Dokumenty określające harmonogram  przygotowań do wprowadzenia euro w Polsce: Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia  Euro  Uwarunkowania realizacji kolejnych etapów Mapy  Uwarunkow...

Warunki wprowadzania euro w instytucjach niebankowych - wykład z korpo...

  • Korporacje finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Warunki wprowadzenia euro w  instytucjach niebankowych Anna Sawicka Magdalena Nowak Zespół Roboczy ds. Przedsiębiorstw Niefinansowych  odgrywa znaczącą rolę w procesie przygotowań  przedsiębiorstw niefinansowych do wprowadzenia  euro eur Celem wspomagania przedsiębiorstw  niefinansowych jest płynne...