Dr Sylwester Kowalski - strona 16

Typy rodzin-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 441

Typy rodzin Podział ze względu n liczebność grup małżeńskich: Poligamiczne Poligeniczne to związki jednego mężczyzny z wieloma kobietami Poliandryczne to związki jednej kobiety z wieloma mężczyznami Monogamiczne Ze względu na pozycję obu płci rodziny: Patriarchalne Matriarchalne Partnerskie Z...

Miłość platoniczna.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

MIŁOŚC PLATONICZNA z imieniem Platona związne jest pojęcie tzw. miłosci platoniczne. Platon twierdził, że miłośc jest pożądanie piękna, a więc nigdy nie może znaleźc zaspokojenia w tym, co jest piękne a co dąży do samej idei piękna, które można ując tylko myślą. Dlatego miłośc platoniczna jest to ...

Politea - krótka informacja.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

Politea - Najdoskonalszy ustrój. Zachowana równowaga pomiędzy bogatymi a ludem. Dominuje klasa średnia - najważniejszy wpływ na rządy. Wybór większością głosów. Reprezentowana zasada umiarkowania, poszanowanie praw, gwarancja cnót obywatelskich, stabilizacja. Poczucie sprawiedliwości według Arystot...

Rodzaje więzi - krótka informacja.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

RODZAJE WIĘZI: - pan - niewolnik, - mąż - żona, - ojciec - dzieci, - gospodarstwo rodzinne (stąd słowo ekonomia - zarządzanie w rodzinie). Mąż i ojciec jest głową rodziny, ale zobowiązany jest troszczyć się o dobro gospodarstwa - nam...

Sprawiedliwość - krótka informacja.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

SPRAWIEDLIWOŚC -opiera się na cnotach kardynalnych(wartości) :mądrośc, męstwo, umiarkowanie, poczucie sprawiedliwosci. -gdy zachowuje się te cechy to człowiek rozwija się harmonijnie -degeneracja sprawiedliwości powoduje degenerację ustroju -pa...

Arystoteles - krótka ściąga.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 826

ARYSTOTELES -krytyka teorii Platona- pojęcie substancji -poznanie substancji jako zespolenie „materii” i „formy”(akt i potencja) -etyka: pojęcie eudajmonii i złotego środka -polityka: własnośc, rodzina i niewolnictwo jako zasadnicze elementy struktury społecznej ...

Tyrania w skrócie.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

TYRANIA - jest to końcowe stadium degeneracji ustrojowej i jeśli w innych formach pozostawały ślady jakiś cnót obywatelskich, to tutaj następuje ich całkowity zanik. Zasadą jest strach, podejrzliwość, egoizm panującego i obłuda. Jednostka rządzi i kieruje państwem, praktykuje rządzy autorytarne i d...

Interpretacja-pojęcie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

interpretacja to tendencyjne naginanie faktów. Istotą jest to, by te fakty przedstawić zgodnie z własną postawą. Zaczynamy domyślać się jakie intencje rzeczywiste i ukryte miał nadawca, jakie kierują nim motywy. Proces ten zależy od kontekstu sytuacyjnego, w jakim nadany został przekaz (publicznie,...

Historia filozofii - definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Historia filozofii- dyscypliną badającą formy kształtowania się i rozwoju świadomości filozoficznej. Bada przemiany myśli filozofów, prawidłowości jej rozwoju, powstania i obumierania systemu kierunków filozoficznych, przyczyny społeczne i poznawcze tych przemian. ...

Konflikt społeczny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 490

KONFLIKT SPOŁECZNY Konflikt to sytuacja, w której przynajmniej dwie strony mają inne zdanie co do tej samej kwestii, przejawiają je manifestacjami słownymi lub pewnymi zachowaniami i czynami. Sposoby rozwiązywania konfliktów: Można siłą narzucać określone ich rozwiązanie Można szukać optymalnego ...