Dr Sylwester Kowalski - strona 15

Filozofia społeczna-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 497

Filozofia społeczna- koncentruje się na ogólnych zagadnieniach związanych z życiem społecznym człowieka. Do zagadnień tej dyscypliny jest problem dziejów ludzkich, ich kierunku, sensu oraz czynników określających przebieg wydarzeń historycznych. To w tej dyscyplinie opracowane są koncepcje historio...

Antropologia filozoficzna - filozofia czlowieka

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 966

Antropologia filozoficzna- filozofia człowieka. Jest to dyscyplina wprowadzająca ogólna, filozoficzna koncepcje człowieka. Traktuje o istocie i powołaniu człowieka, celach i wartościach życia ludzkiego. W niej powstają koncepcje ...

Monizm-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Monizm , w filozofii - pogląd, w myśl którego określony obiekt (świat, człowiek, rzeczywistość jako całość) ma naturę jednorodną, bez względu na stopień swojej złożoności. Specyficzną postać monizmu stanowi

Poznawcza funkcja filozofii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Funkcja poznawcza/teoretyczna- reprezentanci każdej dyscypliny wiedzy posługujący się różnymi, właściwymi jej metodami poznawczymi, pracując w odpowiednio zorganizowanych zespołach naukowych zmierzają do wzbogacenia nowej wiedzy o poszczególnych fragmentach czy aspektach rzeczywistości i do wyrażan...

Metody badań w socjologii-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Metody badań w socjologii Socjologia posługuje się różnymi metodami: Metody i techniki zbierania materiałów (obserwacja, ankiety, gromadzenie autobiografii i wypowiedzi osobistych, gromadzenie dokumentów, przeprowadzenie sondaży i spisów). Metody opracowania materiałów ( analiza statystyczna,

Przejawy i rozpad więzi-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

PRZEJAWY I ROZPAD WIĘZI Najczęstszym przejawem więzi społecznych są zachowania i oddziaływania ludzi i powtarzalność tych zachowań i oddziaływań w odniesieniu do przyjętych w społeczeństwie wzorów, norm, zwyczajów, obyczajów, wartości. Procesy rozpadu więzi dokonuje się najczęściej rozpadom grupy, ...

Rodzaje grup-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Rodzaje grup Na podstawie typu struktury Małe do 30 Wielkie 1000 Na podstawie typu więzi występujących w grupie Pierwotne Wtórne Na podstawie rodzaju instytucji występujących w grupach Formalne Nieformalne Na podstawie pozycji zajmowanej w społeczeństwie Klasy społeczne Na podstawie real...

Rodzina współczesna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

RODZINA WSPÓŁCZESNA Praca zawodowa kobiet, przedłużający się czas pracy mężczyzn, wyjazdy zagraniczne za pracą i inne czynniki zmieniają funkcje wychowawcze rodziny i ograniczają je na rzecz: babć, żłobków, niani. Zmniejsza się zakres kontroli rodz...

Role społeczne-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Role społeczne Role społeczne - społecznie wydzielany zakres działalności i zachowań spełnianych przez człowieka zajmującego określoną pozycję społeczną. Świat społeczny to jeden wielki teatr. Każdy z nas odgrywa w nim swoją własną rolę. M...

Strategie-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

Strategie: Działania zbrojne, wojna Najlepsze ale trudne do osiągnięcia. Optymalny kompromis to takie rozwianie w którym: Zaspakaja się możliwie największą liczbę odmiennych interesów w stopniu możliwie największym Namuszenie możliwie najmniejszej liczby odmiennych interesów w stopniu możliwie na...