Dr Sylwester Kowalski - strona 13

Struktura filozofii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1092

Struktura filozofii Większość nauk w miarę swojego rozwoju dzieli się na dyscypliny szczegółowe, podobnie jest z filozofia, z tym jednak, że wśród filozofów brak jest jednomyślności, co do charakteru tego podziału, ilości dyscyplin szczegółowych objętych wspólna nazwa filozofia itp. Związane jest t...

Agregacja konfliktu-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Agregacja konfliktu - nierozwiązany konflikt narasta, nie ma strategii rozwiązania. Trzeba w końcu zastosować którąś z metod np. strajk, rozwód. Koszty rozwiązania wzrastają, zastosowanie koniecznego rozwiązania kończy konflikt na krótki czas. Dlatego jak najszybciej trzeba coś zrobić. Agregacja k...

Funkcje rodziny-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

Funkcje rodziny Prokreacyjna - wiąże się z przedłużeniem życia gatunku. To zadanie jest najprostszym i najmilej spełnianym obowiązkiem jakie posiada rodzina jako grupa społeczna. Socjalizacja - polega na przygotowaniu dzieci do życia w społeczeństwie oraz wzajemnej interakcji na linii rodzice - ic...

Kontrola społeczna-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 553

KONTROLA SPOŁECZNA Każda grupa, zbiorowość społeczna rozwija szereg zmian, sugestii, sposobów przekazywania, nakazów i zakazów, system perswazji i nacisku, sankcji aż do przymusu fizycznego włącznie, system wyrażania uznania, wyróżnie...

Przyczyny patologii-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

PRZYCZYNY PATOLOGII Zjawisko opóźnienia kulturowego (każde środowisko funkcjonuje jeżeli postęp techniczny idzie ze społecznym. Jeżeli ten techniczny idzie do przodu to powoduje to patologię, bo człowiek nie jest w stanie nadążać za nowościami gdyż nie mają pieniędzy). Zakłócenie międzyludzkich zw...

Przywódcy i podwładni-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Przywódcy i podwładni Przywódca - to każdy kto w stopniu większym niż inni ma wpływ na podejmowanie decyzji grupy. Przywódcą jest osoba która: jest kompetentna, ma umiejętności organizacyjne, komunikuje się z innymi, jest otwarta, prawa, uczciwa, sprawiedliwa. Podwładni - osoby, które powinny mieć ...

"Państwo"- Platon

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

„Państwo”-PLATON wszyscy ludzie jesteśmy podobni do więźniów przykutych kajdankami do ścian jaskini, więźniowie siedzą tyłem do wejścia przed ścianą. Widzą tylko ściany przed sobą, a za nimi z...

Analiza Platona

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

ANALIZA PLATONA -Platon dokonał analizy historii- filozofii. Chciał dostrzec źródło, genezę tego destrukcyjnego procesu. Najważniejszym źródłem degeneracji ustroju sprawiedliwości społecznej jest nadmierne zróżnicowanie majątkowe. Demokracja zawsze wyzwala skrajnośc w korzystaniu z wolnosci( liber...

Arystoteles - krótka notka.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3339

ARYSTOTELES W etyce uważał, że celem dla człowieka jest eudajmonia (szczęście). Nie jest idealnie, ale jest realnie. Zebrał ogromny materiał badawczy, materiał z 158 polis greckich. Opierał się na faktach. Zbiór był obiektywny, bardzo dokładny...

Cel istnienia państwa.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

CEL PAŃSTWA: - zorganizowanie dobrego życia obywatelom, - gwarancja bezpieczeństwa, - dostatku materialnego, - warunki rozwoju duchowego. Dobrze zorganizowane państwo sprzyja pogłębieniu dostatku materialnego jak i gwarantuje rozwój kulturowy i m...