Dr Sylwester Kowalski - strona 12

Od jakiego słowa pochodzi słowo psychologia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

Od jakiego słowa wywodzi się „psychologia”? jest nauką o zachowaniu człowieka (psychicznym i zewnętrznym), zajmuje się wpływem sytuacji społecznych na jednostkę, tym co porusza ludzi, jak zachowuje się ich psychika i co różni ludzi od innych stworzeń. Psychologowie odwołują się do starożytnych filo...

Rozwój osobowości wg Freuda- plusy i minusy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1302

Rozwój osobowości wg Freuda - plusy i minusy W osobowości rozwija się najpierw wiedza o świecie, pierwsze informacje o charakterze emocjonalnym zapisywane są w układzie nerwowym jeszcze w okresie płodowym. Przy porodzie wszystkie informacje z życia płodowego zepchnięte zostają do

Freud-z czego składa się osobowość

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

Z czego według Freuda składa się osobowość? Z. Freud - lekarz psychiatra zajmował się szczegółową analizą osobowości, stosował metodę hipnozy i stwierdził, że przyczyny zachowań tkwią w człowieku (jego osobowości) a nie w bodźcach, w głębi ludzkie...

Feminizm-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1071

Feminizm (z łacińskiego femina - kobieta), ruch społeczno-polityczny, którego celem jest walka o pełne równouprawnienie kobiet. Początki feminizmu sięgają rewolucji francuskiej (1789). W 1791 O. de Gonger opubikowała Deklarację praw kobiety i oby...

Mit eschatologiczny.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

MIT ESCHATOLOGICZNY -ludzie nie rodzą się równi! Ich pozycja zalezy od wiedzy jaką dusza zdoła zgromadzic podczas pobytu poza ciałem(przed narodzeniem) Następnie gdy dusza traci wewnętrzną harmonię, upada na ziemie i rodzi się człowiek - zostaje on wcielony do jednej z warstw jeśli trafi do warst...

Społeczeństwo kognitariuszy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Społeczeństwo kognitariuszy (Kozielecki) Kognitariusze stanowią rzeszę pracowników, np. badacze, innowatorzy, programiści, pracownicy mass mediów, urzędnicy, menadżerowie, specjaliści od reklamy, pisarze, nauczyciele, itp., którzy zawodowo zaj...

Zapuszczenie własnych korzeni (Cialdini)

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 315

„ Zapuszczenie własnych korzeni” (Cialdini) Zaangażowanie prowadzące do wewnętrznych zmian w człowieku polega na „zapuszczeniu własnych korzeni" w te zmiany. Osoba wywierająca wpływ nie musi podejmować starań podtrzymujących jej oddziaływanie. Wystarczy zdać się na siłę ludzkiego dążenia do ko...

Koncepcja behawiorystyczna

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Psychologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 588

Koncepcja behawiorystyczna zgodnie z nią człowiek jest układem reaktywnym, jego zachowaniem w całości steruje środowisko zewnętrzne - to do czego człowiek dąży i czego unika. Procesy psychiczne nie odgrywają roli w sterowaniu ludzkim zachowaniem, a pojęcie silnej woli jest fikcją. Zwolennicy tej ko...

Gradualizm-definicja

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1302

Gradualizm , system filozoficzny w zakresie teorii bytu ( ontologii ) porządkujący byty wg stopni (z łaciny “

Naturalizm-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Naturalizm , kierunek w sztuce teatralnej, który narodził się we Francji z końcem XIX w. Programowe założenia zostały opublikowane przez E. Zolę w manifeście Le naturalisme au théâtre (1881). Czołowym reprezentantem n. w teatrze francuskim był A. Antoine , który realizował założenia kierunku w swoi...