Dr Strzelecka - strona 3

Dynamika Punktu materialnego - badanie ruchów

  • Politechnika Gdańska
  • dr Strzelecka
  • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO Dynamika - badanie ruchów (kinetyka) i stanów równowagi (statyka) cia» pod wp»ywem dzia»ajcych na nie si». Podstaw mechaniki klasycznej (newtonowski...

Polaryzacja w fizyce - Dichroizm

  • Politechnika Gdańska
  • dr Strzelecka
  • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

Dichroizm Jest to w»aÑciwoу niektórych kryszta»ów dwój»omnych (turmalin, jodosiarczan chininy) polegajca na tym, óe jeden z promieni (zwyczajny lub nadzwyczajny) jest silniej absorbowany w krysztale. Dichroizm jest wykorzystywany przy konstr...