Dr Stefania Matysek - strona 3

Wytrzymałość

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

Schemat skrzynki aparatu bezpo średniego ścinania 1 - skrzynka dolna, 2 - skrzynka górna, 3 - pokrywa, 4 - filtry o z ąbkowanej powierzchni, 5 - wymuszona płaszczyzna ścięcia Proste Coulomba Wyznaczenie wartości parametrów wytrzymałościowych w oparciu o aproksymację punktów pomiarowych Metodą Naj...

Wzmacnianie gruntów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 987

Cel wzmacniania gruntów  • celem wzmacniania podłoża budowli jest zwiększenie jego nośności i  zmniejszenie ściśliwości  • wzmocnienie gruntów (głównie przez zagęszczanie) w budowli ziemnej  powoduje wzrost wytrzymałości gruntu i zmniejszenie...

Zagęszczenie gruntów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Sondy wbijane (dynamiczne): a)  ogólny widok sondy krzyżakowej, b)  b) końcówka sondy stożkowej lekkiej (SL), c)  końcówka sondy cylindrycznej (SPT), d)  d) końcówka sondy stożkowej ciężkiej (SC): 1 – prowadnica, 2  – zacisk, 3  –  

Zasady dokumentowania geotechnicznego

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

Zasady programowania badań geotechnicznych, opracowywanie wyników badań oraz zawartość dokumentacji geotechnicznych ustala PN–B–02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. W normie tej ustalono zasady programowania badań...

Wpływ mrozu na podłoże gruntowe, wysadzinowość gruntów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 525

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Warunki powstawania wysadzin mrozowych: długo utrzymująca się temperatura ujemna, zwierciadło wody gruntowej zalega dość płytko, grunt w podłożu posiada cechy wysadzinowe. Grupa A - grunty niewysadzinowe: Hkb...

Naprężenia pod fundamentem bezpośrednim - wzór z omówieniem

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

N A P R Ę Ż E N I A   P O D   F U N D A M E N T E M   B E Z P O Ś R E D N I M Naprężenia  pod  fundamentem  oblicza  się  w  celu  oceny  spodziewanego  osiadania podłoża. Stan naprężeń w ośrodku gruntowym pod geometrycznym środkiem bezpośredniego, prostokątnego  fundamentu,  posadowionego  w  wyko...