Dr Stefania Matysek - strona 2

Stateczność skarp

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1456

1 Stateczno ść skarp Parametry gruntu: Φ c γ N α 2 G N S T α 1:m Parametry gruntu: Φ  0 c = 0 γ Analiza stateczno ści skarpy w gruncie niespoistym I. Brak przep ływu wody (brak filtracji) Równanie równowagi: T S = α φ tg tg S T n = = Wspó łczynnik

Właściwości fizyczne gruntów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1190

0.002 0.005 0.020 0.050 0.250 2 0.500 5 2.000 0.001 0.010 0.100 1.000 10.00 20.00 40.00 100.0 Frakcja kamienista  (fk) Frakcja  żwirowa  (fż) Frakcja piaskowa  (fp) Frakcja py łowa  (f π ) Frakcja i łowa  (f i) Kamienie Żwir Piasek gruby Piasek  średni Piasek drobny Py ł gruby Py ł drobny I ł pył...

Współczynniki zanikania naprężeń

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1841

dane L= 8 L/B= 4,71 B= 1,7 z/B= 0,53 z= 0,9 h n= 0,238 dla wyznaczonego L/B z/B 1 1,5 2 3 5 4,71 0,1 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,2 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,249 0,3 0,245 0,247 0,247 0,247 0,247 0,247 0,4 0,240 0,243 0,244 0,244 0,244 0,244 0,5 0,232 0,238 0,239 0,240 0,240 0,240 ...

Wsparcie hydrauliczne gruntu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1645

Schemat warunków wodno–gruntowych w podłożu wykopu WYPARCIE HYDRAULICZNE GRUNTU Zjawisko może wystąpić, gdy grunt znajdujący się powyżej warstwy wodonośnej jest utworem nieprzepuszczalnym Równanie równowagi elementu objętości gruntu w ...

Wybrane zagadnienia konsolidacji

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

Osiadanie budynku 10 MIT w Bostonie Lokalizacja punktów pomiarowych Wykresy osiadania punktów pomiarowych 1910 1950 1930 1970 0 12.7 25.4 O si ad an ie  [ cm ] Q czas Ciśnienie wody u=Q/F u [Pa] s [Pa] Naprężenie sprężyny s=0 woda tłok sprężyna Q otwór czas Naprężenie sprężyny Ciśnienie wody to t...

Mechanika gruntów i fundamentowanie - Wykład 1

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2772

1 1 MECHANIKA GRUNTÓW  I FUNDAMENTOWANIE •  Sem. IV  Mechanika Gruntów •  Sem. V  Fundamentowanie 2 Cztery zasadnicze części przedmiotu: • Właściwości fizyczne gruntów • Właściwości mechaniczne - ściśliwość - wytrzymałość (na ścinanie)...

Mechanika gruntów - Wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1701

1 1 KONSYSTENCJE STANY zwarta plastyczna p łynna plastyczny pl twardo plastyczny tpl pó łzwarty pzw zwarty zw mi ękko plastyczny mpl p łynny p ł w S w P w L wilgotno ść I L 0 0.25 1.00 0.50 Konsystencje oraz stany gruntów spoistych P L P n L w w w w I − − = P L P w w I − = Stopień plastyczności: ...

Mechanika gruntów - Wykład 3: Właściwości mechaniczne gruntów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 938

1 Właściwości mechaniczne grunt ci mechaniczne gru ów •  Ściśliwość •  Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów •  definicja, podstawowe informacje o zjawisku, •  podstawowe informacje z teorii sprężystości, •  parametry ściśliwości, •  laboratoryjne i polowe badania ściśliwości, •  orientacyj...

Mechanika gruntów - Wykład 4: Naprężenia w ośrodku gruntowym

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2506

1 Naprężenia w ośrodku gruntowym • Naprężenia geostatyczne (pierwotne) • Wpływ wody gruntowej na naprężenia pierwotne • Naprężenia wywołane siłą skupioną • Naprężenia pochodzące od obciążenia równomiernie  rozłożonego • Naprężenia pod fundamentem bezpośrednim • Osiadania fundamentu bezpośredniego...

Mechanika gruntów - Wykład 5: Wytrzymałość gruntów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Stefania Matysek
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1701

1 Wytrzyma Wytrzy łość gruntów •  definicja, podstawowe informacje o zjawisku, •  podstawowe informacje z fizyki, •  prawo Coulomba, •  parametry wytrzymałościowe gruntów, •  laboratoryjne (i polowe) badania wytrzymałości, •