Dr Stefan Olech

note /search

Planowania strategiczne

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 1645

Pierwsze półrocze poziom planowania strategicznego w każdym roku. Operacyjne druga połowa roku, gdy grożą odchylenia pojawiają się dyspozycje. Planowanie dyspozycyjne nie dotyczy tylko okresu krótkiego. Walka z odchyleniami z bieżącego roku. Materiały informacyjne potrzebne w planowaniu - podkładk...

Atrykuły plus koszty

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1239

Artykuł 1 - trzeba się zdecydować na importowanie, mimo że Artykuł 1 ma największe PF - na start. Towar handlowy. 1000*(500-420)=8 1500 *(450-420) = 4500 za małe pokrycie Dojne krowy są wypychane z przedsiębiorstwa, aby zrobić miejsce następnym. Artykuł 2 1800 t, ulepszenie o 5% 1,9RB/T -∆ rob. Be...

Controller - Ustalanie celów organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1071

Controller - nie kontroluje, lecz troszczy się, aby każdy mógł kontrolować siebie w ramach swojego budżetu osiągając swoją część celu przedsiębiorstwa Controlling nie jest możliwy bez plan...

Koszty - Kalkulacyjne koszty socjalne

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1008

Rysunek zł PRODUKCJA 1I 31.XII Na stronach nie przekraczać 10 pozycji kosztów Śmietnik koszty pozostałe - jak już mogą wynosić kilka % Kalkulacyjne koszty socjalne: Składki ubezpieczeń społecznych, emerytalne, odprawy emerytalne itp. Barburka, nagrody jubileuszowe są rozkładane po 1/12 na każd...

Plan strategiczny

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1435

Plan strategiczny: Obraz przewodni - misja, wizja, twarz przedsiębiorstwa, kojarzona z każdą firmą. Każdy z firmy wie o firmie wszystko. Zmiana obrazu przewodniego tak, aby klient się nie zorientował, żeby go nie stracić. Cechy produktu Cechy klientów po jednym krótkim zadaniu Cechy firmy Np. v...

Podstawowy cel każdego podmiotu gospodarczego

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 427
Wyświetleń: 980

Podstawowy cel każdego podmiotu gospodarczego - funkcjonowanie w możliwie najdłuższym okresie czasu. Przedsiębiorstwo musi spełniać wszystkie warunki. Jeżeli jednego czynnika brakuje przedsiębiorstwo jest zagrożone. Najszybciej zauważa się brak dochodu. D - dochód Nie w znaczeniu bilansowym, rpp ...

Rosnące koszty

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1008

Koszty rosną, ale przez poprawienie sprawności jest lepiej  referentek 6 Egzamin: 30.01 11:00 pytania testowe - poziom 3, potem pytania na myślenie Czas użytkowania maszyn możemy sami założyć. Szefem jest mistrz, ma pod sobą 26 ludzi. Razy 99 m 2 rocznie - zainstalowana powierzchnia Cena kwh 30...

Zarządzanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1141

Zarządzanie - podejmowanie i realizacja decyzji wiodących do realizacji celu w czasie, który jest do dyspozycji. wędrówka przez chaos Controlling - wszechstronne, systemowe, ciągłe wspomaganie zarządzania. Pełna opieka nad procesem podejmowan...

STRATEGIA S.A-realność budżetu

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 357
Wyświetleń: 896

STRATEGIA S.A. Lista pytań sprawdzających realność budżetu: Czy analizy i prognozy są wystarczającym źródłem zarządzania? Czy zostały sprawdzone alternatywy? NIE - np. przędzę wykorzystywać nie tylko do produkcji dywanów Czy planowanie jest we...