Dr Stanisława Drabek - strona 4

Narodowe Fundusze Inwestycyjne - Firmy zarządzające

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

Problem majątku państwowego Jak wykazała praktyka przedsiębiorstwa będące własnością państwową gorzej gospodarują posiadanym majątkiem, a zarządzanie nimi jest o wiele mniej efektywne niż ma to miejsce w firmach prywatnych. Dlatego też w kraju takim jak Polska, gdzie socjalizm pozostawił po sobie d...

Ochrona ubezpieczeniowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

1. Ochrona ubezpieczeniowa Prowadząc jakąkolwiek działalność gospodarczą należy liczyć się z możliwością poniesienia różnego rodzaju strat, które mogą zagrozić stabilności podmiotu gospodarczego. Wspomnianą możliwość poniesienia strat fachowo nazywa się ryzykiem. Ochroną ubezpieczeniową objęty j...

Ochrona ubezpieczeniowa dla podmiotu gospodarczego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Ochrona ubezpieczeniowa dla wybranego podmiotu gospodarczego SŁOWEM WSTĘPU Niniejsza analiza ochrony ubezpieczeniowej dokonana została, dla działającej od 1998 r. na tarnowskim rynku firmy handlowej „SKORPION” Sp. z o.o. Firma „SKORPION” w swej działalności zajmuję się detaliczną i hurtową sprzed...

Otwarty Fundusz Emerytalny Złota Jesień

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień” WSTĘP Przystąpienie do Otwartego Funduszu Emerytalnego dla wielu z nas jest życiowym wyborem. Godna i bezpieczna przyszłość jest treścią tej decyzji. Członkostwo w Funduszu Emerytaln...

Pośrednictwo ubezpieczeniowe - Agent ubezpieczeniowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE - POJĘCIE I RODZAJE Podstawowe zasady pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce reguluje ustawa o działalności ubezpieczeniowej w jej brzmieniu z 28.07.1990r. Instytucję pośrednictwa ubezpieczeniowego ujęto w niej jednak w sposób bardzo ogólny...

Polska Izba Ubezpieczeń - Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Polska Izba Ubezpiecze ń Na mocy art.. 86 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia ł alno ś ci ubezpieczeniowej w tymże roku powstała Polska Izba Ubezpieczeń, która w początkowej fazie była dobrowolnym zrzeszeniem ubezpieczycieli. Za ...

Polski rynek ubezpieczeniowy - ubezpieczenia rzeczowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Polski rynek ubezpieczeniowy 1. Wstęp Przełomowym momentem dla rozwoju ubez­pieczeń w Polsce był rok 1990. Zaszły wtedy w naszym kraju radykalne zmiany ustrojowe i gospo­darcze. Ich wyrazem była m.in. ustawa o działal­ności ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 roku, pod­dana znaczącej nowelizacji w 199...

Redystrybucja - Idea pomocniczości

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

REDYSTRYBUCJA Ubezpieczenia społeczne jako „urządzenie socjalne”. Ubezpieczenie w najogólniejszym tego słowa znaczeniu jest to „urządzenie mające na celu ochronę przed czymś, zapobiegające czemuś” . Przez ubezpieczenie (ubezpieczenia) w stosunkach społeczno - gospodarczych rozumiane są urządzenia ...

Reforma ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

REFORMA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH SPIS TREŚCI Kształt systemu ubezpieczeń społecznych Cel reformy Czy nowy system ma szansę uzyskać aprobatę społeczną Ustawy regulujące reformę ubezpieczeń społecznych 1. KSZTAŁT SYSTEMU Istota nowego systemu zabezpieczenia emerytalnego wynika logicznie z omówi...

Ubezpieczenia społeczne w UE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI: WSTĘP 2 Rozdział 1. 1. RODZAJE SYSTEMÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH3 1.1. SYSTEM REPARTACYJN3 1.2. SYSTEM OPARTY NA UBEZPIECZENIACH KAPITAŁOWYCH4 2.3. SYSTEM MIESZANY4 Rozdział2. 5 2. SYSTEM UBAZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE5 2.1. STARY S...