Dr Stanisława Drabek - strona 3

Ubezpieczenia majątkowe-przedmiot ubezpieczenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

I Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w ubezpieczeniach majątkowych 1. Ubezpieczenie majątkowe - przedmiot ubezpieczenia Ogólne unormowanie pojęcia ubezpieczenia majątkowego zawierają przepisy art.821 kodeksu cywilnego stanowiące: "Ubezpieczenie majątkowe może dotyczyć mienia albo odpowied...

Ubezpieczeniowy rynek pracy w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

UBEZP IECZENIOWY RYNEK PRACY W POLSCE ZAGADNIENIA WSTĘPNE Rynek ubezpieczeniowy (rynek usług ubezpieczeniowych) jest jednym z wyodrębnionych rynków usług finansowych i obejmuje całokształt powiązań i relacji między jednostkami oferującymi ten rodzaj usług (reprezentują podaż usług ubezpieczeniowy...

Ubezpieczenia gospodarcze-zagadnienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

Rozdział l Jakie funkcje spełniają ubezpieczenia gospodarcze? Na czym polega realizacja tych funkcji? najważniejsza funkcja nazwana ochroną ubezpieczeniową funkcja kompensacyjna- wyrównywanie strat funkcja stymulacyjna -zmniejszenie stopnia zagrożenia ubezpieczonego podmiotu funkcja kontrolna- ko...

Analiza portfela - Zysk

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

ANALIZA PORTFELA Głównym celem pracy będzie znalezienie portfela, którego stopa zwrotu i ryzyko będą lepsze od indeksu WIG20. WIG20 jest to indeks obliczany na podstawie 20 spółek; jeśli chodzi o portfel tego indeksu, to jest on sporządzany na podstawie rankingu spółek sporządzanego co trzy miesią...

Filar I, II i III systemu emerytalnego-omówienie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1232

Filar I Pierwszy filar systemu emerytalnego zarządzany przez państwo, oparty jest na zreformowanym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przynależność do I filaru jest obowiązkowa. Składki w tym systemie są opłacane zarówno przez pracodawcę jak i pracownika. Niepłacenie składek przez pracodawcę jest...

Fundusze inwestycyjne i emerytalne - Jednostka uczestnictwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne to majątek tworzony z wpłat inwestorów zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Jest to podmiot gospodarczy, który zarządza posiadanymi środkami finansowymi. Jego...

Funkcjonowanie PTE oraz OFE - Zarządzanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

FUNKCJONOWANIE POWSZECHNYCH TOWARZYSTW EMERYTALNYCH ORAZ OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH Powszechne towarzystwa emerytalne oraz zarządzane przez nie otwar...

Instytucje ubezpieczeniowe - Infor Opinia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

SPIS TREŚCI Część pierwsza - wstęp Podstawowe pojęcia Cena usługi ubezpieczeniowej Funkcje ubezpieczeń Klasyfikacja ubezpieczeń Klienci firm ubezpieczeniowych Część druga - Firmy na rynku polskim Rodzaje ubezpieczeń majątkowych dla osób fizycznych oferowane przez firmy ubezpieczeniowe Giga...

Marketing ubezpieczeń

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Działalność ubezpieczeniową w Polsce regulują postanowienia Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a prowadzenie tej działalności wymaga uzyskania stosownego zezwolenia Ministra Finansów. Wniosek o zezwolenie powinien zawierać: § Nazwę, siedzibę, obszar i rzeczowy zakres działania zakładu ubezp...

Marketing ubezpieczeń - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Przez cały dzień jesteśmy wystawieni na działania reklamy. Budząc się rano słuchamy reklam radiowych, jadąc do pracy mijamy tablice z plakatami reklamującymi różnorodne towary. W sklepie korzystamy z rabatów, sprzedaży ratalnej. Czytając gazetę widzimy kolejne reklamy, a wieczorem możemy zobaczyć r...