Dr Stanisława Byra

note /search

Metodologia badań społecznych

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 2534
Wyświetleń: 6937

...Nauka powstała w VI. p.n.e, prekursorem teorii nauki był Platon, który odróżnił przypuszczenie od wiedzy racjonalnej. „Nie ma miejsca na intuicję, przypuszczenie”. Arystoteles – twórca klasycznej definicji nauki. Ma to być poznanie pewne, niezmienne i ogólne. Nauka ma wyjaśniać rzecz poprzez ...

Pedagogika społeczna - wykłady i ćwiczenia

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 1995
Wyświetleń: 8855

...1. Sfera wzrostu jednostki – jest to rozwój osobniczy, fizyczny i psychiczny, to zjawisko autonomiczne, zgodne z procesami rozwoju organizmu. Rola wychowawcy – pielęgnowanie tego wzrostu, czyli stworzenie takich warunków, aby ten samorzutnie rozwijający się proces nie był narażony na zahamowa...