Dr Stanisław Wanat

note /search

Przykładowe testy ze statystyki matematycznej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 2618
Wyświetleń: 9107

...Rozkładami dyskretnymi są: a jednostajny, Poissona, b jednopunktowy, jednostajny, c Poissona, dwumianowy. Dystrybuanta: a przyjmuje wartości z przedziału b jest funkcją co najmniej prawostronnie ciągłą c jest funkcją niemalejącą

Zarządzanie ryzykiem - metody identyfikacji ryzyka

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
  • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2709

"Ryzyko jest zintegrowanym elementem każdej działalności gospodarczej i nie jest możliwa całkowita jego eliminacja. Bardzo ważne dla przedsiębiorcy jest znalezienie źródeł powstawania tego ryzyka, jego wielkości oraz wpływu jakie może ono mieć na prowadzoną przez niego działalność. W kole...

Rating ubezpieczeniowy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2667

pdf. Notatka to referat na temat: Rating ubezpieczeniowy i porusza takie zagadnienia, jak: definicje ratingu i ratingu ubezbieczeniowego, poziomy analizy ratingowej, rodzaje ratingów ubezpieczeniowych, jakość ratingu, podmioty nadające ocenę, pro...

Materiały ze statystyki matematycznej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2205

...Statystyki otrzymane z danej próby losowej traktuje się jako punkt wyjścia do konstrukcji estymatorów, przez które rozumie się odpowiednie funkcje związane z próbą, podające reguły, według których można z pewnym przyjętym z góry prawdopodobieństwem ocenić wartość nieznanego parametru popula...