Dr Stanisław Mazur

note /search

Strategia rozwoju gminy

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2268

Ponadto notatka opatrzona jest przypisami. Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu Administracja publiczna. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu. BUDOWA STRATEGII Definicja i określenie strategii Wiele trudnych i niejednoznacznych pojęć najłatwiej zr...

Administracja rządowa - organy administracji, urząd, struktura adminis...

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Administracja publiczna
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 6930

Prezentacja porusza zagadnienia takie jak: organy administracji, urząd, struktura administracji rządowej, administracja rządowa na szczeblu centralnym – organy naczelne, ministerstwa, organy centralne, urzędy centralne przykłady, wojewoda, terenowe organy administracji rządowej, organy rządowej

Administracja publiczna - Korupcja

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Administracja publiczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4627

Prezentacja porusza zagadnienia takie jak: definicje korupcji, korupcja, formy korupcji, korupcja a odpowiedzialność prawna, koszty korupcji, rozwiązania korupcyjne. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: obszary zag...