Dr Stanisław Kozdrowski

Wstęp do państwa prawa - wykłady, dr Stanisław Kozdrowski

  • Akademia Pomorska w Słupsku
  • dr Stanisław Kozdrowski
  • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 7035

odt, ma w sumie 21 stron oraz porusza zagadnienia takie jak: historyczne uwarunkowania istnienia państwa, idea ładu powszechnego w ujęciu starożytnych Greków, etapy rozwoju polskiej państwowości, normy prawne a inne regulatory życia społecznego, przyczyny upadku państwa, walory prawa pozytywnego w u...

Referat Polskie państwo podziemne

  • Pomorska Akademia Pedagogiczna
  • dr Stanisław Kozdrowski
  • Podstawy państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 6783

14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa, która miała za zadanie scalenie podziemia wojskowego. Na jej czele stanął komendant główny generał Stefan Grot-Rowecki. Polskę podzielono na trzy obszary AK: białostocki, lwowski i zachodni. Pod k...