Dr Sławomir Wawak

note /search

Alianse strategiczne - badania aliansów przedsiębiorstw

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

Systematyczne badania aliansów przedsiębiorstw są prowadzone na świecie zaledwie od połowy lat osiemdziesiątych. Badania te, oparte na różnych założeniach teoretycznych, charakteryzują się niezwykłą różnorodnością podejść, metod i technik badawczych. Konsekwencją tej różnorodności jest brak jasnej ...

Analiza łańcucha Wartości - zarządzanie strategiczne

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1414

Zarządzanie strategiczne Analiza łańcucha wartości Koncepcja łańcucha wartości, spopularyzowana przez Michaela E. Portera w po­łowie lat osiemdziesiątych, ma ona swoje metodologicz­ne korzenie w dwóch znanych sposobach badania problemów zarządzania przedsiębiorstwem. Pierwszy z nich to analiza wart...

Monitoring i programowanie strategiczne - zadania 1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1547

pdf. Notatka to rozwiązane zadania projektowe. Pierwszy plik to metoda scenariuszy i zawiera takie informacje, jak: analiza trendu w otoczeniu, rodzaje scenariuszy, scenariusz optymistyczny, pesymistyczny, niespodziankowy i najbardziej prawdopodobny, ocena wyników, otoczenie – źródła szans i za...

Monitoring i programowanie strategiczne - zadania 2

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1337

pdf. Notatka to rozwiązane zadania projektowe. Pierwszy plik to analiza FMEA i zawiera takie informacje, jak: przyznawanie liczb priorytetowych oraz analiza FMEA Drugi plik to bilans strategiczny i zawiera takie informacje, jak: wyróżnione obszary strategiczne, ocena obszarów strategicznych...