Dr Sławomir Jarka

note /search

Promocja i prezentacja wykład

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • Reklama
Pobrań: 329
Wyświetleń: 5453

Promocja i prezentacja Dr Sławomir Jarka jarka@vizja.pl Literatura Garbarski L., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE Altkorn J., Podstawy marketingu, Wyd. Inst. Marketingu Kotler Ph., Marketing. Analiza planowanie wdrażanie i ko...

Zarządzanie zamianami w przedsiębiorstwie

  • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1288

Wykład I Zarządzanie zamianami w przedsiębiorstwie Literatura: 1. Pietrzak M. Metody i techniki menadżerskie, wyd. SGGW, 2007 2. Griffin R. Podstawy zarządzania organizacjami, PWN 3. Jarka S., Restrukturyzacja paostwowych przedsiębiorstw rolniczych, wyd. SGGW, Warszawa, 2004 4. Zarębska, Zmiany org...

Zarządzanie zmianami-Wykład

  • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1890

02.03.2011 r. Wykład II 3. Zmiany antycypacyjne  Kierownictwo organizacji przewiduje przyszłe uwarunkowania funkcjonowania firmy  Modyfikacja dotychczasowego sposobu działania Antycypacyjny- przewidujący PROF.- Program Odnowy Funduszy Rolniczych (przewidywanie kolejnych miejsc rozwoju) 4. Zmiany ...

Zarządzanie zmianami -wykład

  • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1610

09.03.2011 r. Wykład III Model ewolucyjny, model dialektyczny- wielu aktorów, interesariuszy Model cyklu życia, model ewolucyjny- powolne zmiany Model dialektyczny, model teologiczny- twórcze podejście do wprowadzania zmian, charakter innowacyjny Pojęcie zarządzania zmianami organizacyjnymi 

Proces zmian- rola czynnika czasu

  • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1001

16.03.2011 r. Wykład IV PROCES ZMIAN ROLA CZYNNIKA CZASU Poziom poczucia własnej wartości 1. Unieruchomienie (szok/zamrożenie) 2. Niedowierzanie 3. Depresja 4. Akceptacja rzeczywistości (porzucenie przeszłości) 5. Testowanie (nowe modele zachowao, nowe style życia) 6. Poszukiwanie znaczenia (racjon...

Zarządzanie zmianami-Wykład V

  • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1526

23.03.2011 r. Wykład V INTELIGENCJA EMOCJONALNA- miękki czynnik zarządzania zmianami INTELIGENCJA EMOCJONALNA - inny sposób podejścia do procesu zarządzania zmianą Nas...

Rodzaje zmian w praktyce-Wykład VI

  • Zarządzanie zmianami
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1204

06.04.2011 r. Wykład VII Rodzaje zmian w praktyce  Reorganizacja - proces łagodnych, stopniowych zmian w organizacji, nie ingerujący w strukturę zasobów danej organizacji,  Restrukturyzacja - zmiana ingerująca w strukturę zasobów organizacji, 