Dr Sławomir Czarnecki - strona 3

Zarządzanie pamięci - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Zarządzanie pamięcią Visual C++ 6.0 Wykonanie programu polega na przepływie sterowania przez jego deklaracje, definicje i instrukcje. W pierwszej kolejności sterowanie przepływa przez wszystkie deklaracje globalne (takie, które nie wchodzą w skład innych deklaracji). Następnie jest wyszukiwana fu...

Zmienne kontrolowane - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Zmienne kontrolowane Visual C++ 6.0 Zmienna kontrolowana powstaje na skutek wykonania operacji new, a jest niszczona po jawnym wykonaniu operacji delete. Zmienne kontrolowane są tworzone na stercie. Sterta jest obszarem pamięci, do którego można d...

Zmienne odnośnikowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Zmienne odnośnikowe Visual C++ 6.0 Odnośnikiem jest zmienna, którą można zainicjować odniesieniem. Deklarację odnośnika można poznać po tym, że jej identyfikator jest poprzedzony symbolem & (ampersand). Istnieją odnośniki do zmiennych, ale nie istnieją tablice odnośników. Każdy odnośnik musi b...

Zmienne skalarne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Zmienne skalarne Visual C++ 6.0 Wykonanie operacji new Type w której Type jest opisem typu skalarnego (tj. nie-tablicowego!), powoduje utworzenie na stercie zmiennej typu Type. Rezultatem operacji jest wskaźnik zainicjowany wskazaniem utworzonej zmiennej. Wykonanie operacji

Zmienne statyczne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Zmienne statyczne Visual C++ 6.0 Jeśli sterowanie przepłynie przez definicję zmiennej globalnej, albo przez definicję zmiennej lokalnej zadeklarowanej ze specyfikatorem static, ...

Zmienne tablicowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Zmienne tablicowe Visual C++ 6.0 Wykonanie operacji new Type w której Type jest opisem typu tablicowego (np. int [12]), powoduje utworzenie na stercie zmiennej typu Type. Rezultatem operacji jest wskaźnik zainicjowany wskazaniem zerowego elementu utworzonej tablicy. Jeśli elementami tablicy są ...

Zmienne wskaźnikowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Zmienne wskaźnikowe Visual C++ 6.0 Wskaźnikiem jest zmienna, której można przypisywać wskazania. Deklarację wskaźnika można poznać po tym, że jej identyfikator jest poprzedzony symbolem * (gwiazdka). Jeśli w pewnym miejscu programu j...

Wskaźniki i odnośniki - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Wskaźniki i odnośniki Visual C++ 6.0 Podejmując decyzję o użyciu wskaźnika, czy odnośnika, należy kierować się wytyczną, że wszędzie tam gdzie jest to możliwe, należy stosować odnośniki, gdyż zwiększa to czytelność programu. W rzadkich przypadkach stosuje się odnośniki do wskaźników. Jest to niezb...

Zmienne automatyczne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Czarnecki
 • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Zmienne automatyczne Visual C++ 6.0 Jeśli sterowanie przepłynie przez definicję zmiennej lokalnej, nie zadeklarowanej ze specyfikatorem static albo extern, to zostanie utworzona zmienna automatyczna. Jawny albo niejawny inicjator zmiennej...