Dr Sławomir Antkiewicz

note /search

Opracowane pytania (zagadnienia: rynek kapitałowy)

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  • Rynek finansowy i pieniężny
Pobrań: 8162
Wyświetleń: 9310

Prowadzi je dr Sławomir Antkiewicz. Notatka składa się z 19 stron. Jest to opracowanie pytań. "Zadania Komisji Papierów Wartościowych ■ podejmowanie działań służących prawidłowemu rozwojowi rynku kapitałowego ■ sprawowanie nadzoru nad działalnością podmiotów nadzorowanych oraz wykonywaniem prz...

Ekologia - opracowanie pytań

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 693
Wyświetleń: 7434

in. zagadnienia takie jak: ekosystem, prion, synergizm, sozologia, mogilnik, ozon, synonim, smog, persystencja. Ekologia - opracowanie pytań 1.Co to jest ekosystem? Fragment przyrody stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana między jej częścią żywą - biocenozą, a nieożywioną - bioto...

Rynek walutowy - wykład 2

  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
  • Rynki walutowe
Pobrań: 1561
Wyświetleń: 6188

Dokument ma 4 strony i porusza zagadnienia takie jak:otwarta pozycja walutowa, krótka pozycja walutowa, długa pozycja walutowa, pozycja płynności walutowej, transakcje walutowe, transakcja natychmiastowa, transakcję post-ante, transakcja terminowa forward. (…) … otwartą? Dzieli się ich na dwie g...

Egzamin z finansów

  • Uniwersytet Gdański
  • Finanse
Pobrań: 3199
Wyświetleń: 4256

Pytania na egzamin (rynki): Stopy procentowe Operacje otwartego rynku Cechy rynku kapitałowego i pieniężnego - p: do roku / k: powyżej roku - p: charakter dłużny /k: charakter własnościowy i dłużny - p: mniejsze ryzyko / k: większe ryzyko - p: większa płynność / k: mniejsza płynność - p: mniej...