Dr Skarbek - strona 2

Środki karne - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

ŚRODKI PRAWNOKARNE Kara kryminalna. Kara kryminalna jest dolegliwością przewidzianą przez prawo jako konsekwencja popełnienia przestępstwa, stosowaną wobec jego sprawcy i wyrażającą dezaprobatę dla przestępnego czynu. Karę kryminalną wymie...

Umyślność i nieumyślność - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 784

Umyślność i nieumyślność. Tu jest kłopot terminologiczny. Pojęcie umyślności/ nieumyślności odnosi się gruncie KK do popełnienia czynu, a nie do winy (ale i tak mówi się o winie umyślnej: 1. bo tak się przyjęło; 2. bo kryterium umyślności popełnienia czynu jest treść zamiaru sprawcy). Ustawa stanow...

Zabójstwo kwalifikowane - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Zabójstwo kwalifikowane. Obecny kodeks karny zawiera szeroki katalog zabójstw kwalifikowanych (w poprzednich kodeksach karnych był tylko typ podstawowy i uprzywilejowane). Zgodnie z art. 148 § 2-3 KK , ostrzejsza penalizacja dotyczy zabójstw p...

Zabójstwo w afekcie - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1463

Zabójstwo w afekcie. Zabójstwo w afekcie ( art. 148 § 4 KK ) stanowi uprzywilejowany typ zabójstwa. Różni się od zabójstwa w typie podstawowym dwoma znamionami szczególnymi dotyczącymi strony podmiotowej (silne wzburzenie) i strony przedmiotowej (okoliczności usprawiedliwiające silne wzburzenie). M...

Zabójstwo - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 539

Zabójstwo. Zabójstwo jest zbrodnią polegającą na umyślnym pozbawieniu życia człowieka ( art. 148 § 1 KK ). Zabójstwo może być wyłącznie umyślne, zgodnie z zasadą umyślności zawartą w art. 8 KK ( zbrodnię można popełnić tylko umyślnie ). Zgodnie z art. 9 § 1 KK , zabójstwa można dokonać w

Zbieg przepisów - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 462

Zbieg przepisów. Zbieg przepisów to sytuacja, w której jeden czyn wyczerpuje znamiona określone co najmniej dwóch przepisach ustawy, przez co powstaje problem kwalifikacji prawnej czynu, bo zgodnie z art. 11 § 1 KK ten sam czyn może stanow...

Zbieg przestępstw - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 686

Zbieg przestępstw (rzeczywisty). Ze zbiegiem przestępstw (tzw. rzeczywistym ), gdy sprawca popełnił dwa lub więcej czynów traktowanych jako odrębne przestępstwa (przestępstwa zbiegające się), ale są one rozpoznawane w jednym postępowaniu...

Związek przyczynowy - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Związek przyczynowy. Jednym z warunków odpowiedzialności za przestępstwo skutkowe jest ustalenie istnienia związku przyczynowego między działaniem sprawcy, a skutkiem stanowiącym znamię czynu zabronionego (ew. wykluczenie istnienia takiego związku między karalnym skutkiem a innymi, niezależnymi od ...