Dr Skarbek

Bezprawne pozbawienie wolności - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

Bezprawne pozbawienie wolności. Przestępstwo opisane w art. 189 KK polega na pozbawieniu człowieka wolności w znaczeniu fizycznym, tzn. możliwości wyboru miejsca przebywania i swobody przemieszczania się. Pozbawienie wolności jest przestępstwem materialnym (skutkiem jest faktyczna utrata wolności p...

Ciężar gatunkowy przestepstwa - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1260

Ciężar gatunkowy przestępstwa. Przestępstwo przestępstwu nierówne i dostrzeżono to już wieki temu. Zaczęło się, gdy neandertalczyk o imieniu Rozlazła Fujara (50013-49962 p.n.e.) zauważył, że czuł się bardziej smutny, gdy jego przyjaciel, Zł...

Eutanazja - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

Eutanazja. Zabójstwo eutanatyczne (zabójstwo z litości, zabójstwo na żądanie [analogiczna nazwa w kodeksach niemieckojęzycznych - Toetung auf Verlangen ]; art. 150 § 1 KK) polega na zabiciu człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia, zw...

Formy stadialne przestepstwa - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

Formy stadialne przestępstwa. Przestępstwo jest procesem rozciągniętym w czasie i składa się z kilku etapów. Realizacja czynu zabronionego może nastąpić nie tylko w formie dokonania (zdarza się, że sprawca odstępuje od dokonania, bądź uniemożliwiają mu je okoliczności od niego niezależne), zdarza s...

Formy zjawiskowe przestępstwa - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2114

Formy zjawiskowe przestępstwa. Formy zjawiskowe obejmują wszystkie formy sprawstwa i współdziałania (sprawstwo indywidualne wykonawcze, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze, sprawstwo polecające, podżeganie, pomocnictwo). Formy spra...

Gwałt - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Zgwałcenie. Zgwałcenie (art. 197 § 1 KK) polega na doprowadzeniu innej osoby do obcowania płciowego przy pomocy przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu. Obcowanie płciowe. Obcowanie płciowe jest rodzajem czynności seksualnej; obejmuje z...

Kara grzywny - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

Kara grzywny. Kara grzywny ma te zaletę, ze jest wymierna, łatwa w orzekaniu i tania w wykonaniu. Nie wyciąga skazanego z jego środowiska i nie demoralizuje, a uświadamia mu nieopłacalność przestępstwa i przy okazji jest odpowiednio dolegliwa, przynajmniej dla osób przeciętnie zamożnych. Dlatego te...

Kara śmierci - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Kara śmierci. Kara śmierci znajdowała się w katalogu kar przewidzianych w KK w 1969 r., ale szafować nią usatwodawca specjalnie nie mógł, bo PRL podpisała oenzetowskie Pakty Praw Politycznych i w związku z tym kara śmierci dotyczyła jedynie ciężkich przestępstw (przy czym za takowe ówczesny ustawod...

Niepoczytalność - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1155

Niepoczytalność i ograniczona poczytalność. Niepoczytalność. Zgodnie z art. 31 § 1 KK nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia [wada świadomości] lub pokierować ...

Probacja - omówienie (II sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Skarbek
 • Prawo karne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966

. PROBACJA Probacja to tyle , co poddanie próbie. Powstała w systemie anglosaskim i w XIX/XX w. doczekała się ustawowych regulacji. System angloamerykański dotyczył warunkowego zawieszenia orzeczenia kary, ale niebawem powstał system frankobelgijski (przejęty przez cała kontynentalną Europę), który...