Dr S_awomir Czarnecki

Konwersje standardowe - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • dr S_awomir Czarnecki
  • Informatyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Konwersje standardowe Konwersją standardową, jest taka predefiniowana konwersja, która może być wstawiona do programu niejawnie. Konwersjami standardowymi są m.in.: 0) Przekształcenie promocyjne (np. zmiennej typu char w zmienna typu int). 1) Przekształcenie zmiennej arytmetycznej albo wskaźnika ...