Dr Ryszard Tomkiewicz

Bakteriocyny

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Ryszard Tomkiewicz
  • Genomika i proteomika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1498

Bakteriocyny  –   stanowią  dużą,  heterogenną  grupę  substancji  chemicznych,  o  budowie  białkowej,  zdolnych  do  bakteriostatycznego  lub  bakteriobójczego  działania  w  stosunku  do  licznych  gatunków  bakterii.  Jednym  z  ich  głównych  producentów  są  szczepy  należące  do  gatunku  ...

Bioremedacja i fitoodzysk metali ciężkich

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Ryszard Tomkiewicz
  • Genomika i proteomika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1624

BIOREMEDIACJA   i  FITOODZYSK  METALI CIĘŻKICH   Plan  I. Bioremediacja – definicje  II. Wpływ metali ciężkich na organizmy żywe  III. Chemizm     struktura komórki bakteryjnej     reakcje usuwania    mikroorganizmy    IV. Fitoremediacja    typy     korzyści ograniczenia & porównanie    ...

Projekt zaliczeniowy: wykonanie drzewka filogenetycznego dla ryb chrzę...

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr Ryszard Tomkiewicz
  • Genomika i proteomika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

Projekt z przedmiotu Genomika i Proteomika    Wykonanie drzewa filogenetycznego dla ryb chrzęstnoszkieletowych ( Chondrichthyes ).    1.Wstęp  2.Wykonanie  3.Wnioski    1.Wstęp  Ryby  chrzęstnoszkieletowe,  ryby  chrzęstne  (Chondrichthyes)  –  gromada