Dr Ryszard Mazurek

Geomorfologia - prezentacja

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • dr Ryszard Mazurek
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2422

Prezentacja składa się z rysunków, takich jak: kliny lodowe, kliny z wypełnieniem piaszczystym, powstanie pagórków mrozowych, rodzaje termoerozji, powstanie ałasów, przebieg głównych