Dr Ryszard Krawczyk

note /search

Ekonomika sektora publicznego

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomika
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2100

Przedmiot prowadził dr Ryszard Krawczyk. Notatka obejmuje cztery wykłady - od trzeciego do szóstego, liczy 36 stron zapisanych odręcznie. Dzięki niej zapoznamy się z takimi problemami, jak: efektywność a podział dochodów, społeczna krzywa obojętności, funkcje dobrobytu społecznego, utylitaryzm,...

Kontrola państwowa - komplet wykładów

  • Uniwersytet Łódzki
  • Kontrola administracji
Pobrań: 476
Wyświetleń: 5229

Wykład II 15.X.2011r. Cechą charakterystyczną w drugim tego słowa znaczeniu i kontroli w trzecim tego słowa znaczeniu jest to że jest to kontrola zinstytucjonalizowana a więc może to być kontrola społeczna czyli tzw. kontrola obywatelska. Jest to kontrola zinstytucjonalizowana która wykonywana jes...