Dr Ryszard Kowalski

Kolokwium - Popyt rynkowy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr Ryszard Kowalski
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 1638
Wyświetleń: 2457

reasumując; grupa A Zad.1 Popyt rynkowy na opony z kolcami wyraża równanie P=170-5Q gdzie P to cena opon wyrażona w dloarach, zaś Q to wielkość produkcji opon w tys. Szt. Opony wytwarzane są na doskonale konkurencyjnym rynku, a koszt przecię...

Test

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr Ryszard Kowalski
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 2429
Wyświetleń: 4767

EGZAMIN Z MENEDŻERSKIEJ 37722 Właściwe odpowiedzi zaznaczyć kółkiem Efektywnym sposobem regulacji jest: Obciążenie sprawcy ujemnego efektu zewnętrznego podatkiem, którego wysokość jest równa krańcowemu kosztowi zewnętrznego. Obciążen...

Cele przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ryszard Kowalski
 • Podstawy ekonomii menadżerskiej
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1722

Etapy podejmowania decyzji:    Zdefiniowanie   problemu,    Określenie   celu,    Zbadanie   wariantów   wyboru,    Przewidywanie   konsekwencji,    W ybór   optymalnego   wariantu,    Analiza   wrażliwości   -   jak   zmieniłby   się   wybór   optymalnej   opcji   gdyby   uległy   zmianie ...

Wykorzystywanie popytu do decyjzi menadżerskiej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ryszard Kowalski
 • Podstawy ekonomii menadżerskiej
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1162

Popyt   -   funkcja   określająca   zależność   między   ilością   danego   dobra   a   zmiennymi   ją określającymi,   takimi   jak:    Cena   dobra,    Dochód   konsumenta,    Ceny   innych   dóbr   (subsydialnych   i   komplementarnych),    Oczekiwania   co   do   kształtowania   się   cen...

Notatki z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 5593
Wyświetleń: 11081

...Utarg krańcowy przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego: -nie zależy od wielkości produkcji dostarczanej przez przedsiębiorstwo na rynek… Zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa jest rowny zeru gdy... koszt krańcowy zrównuje się z przeciętn...