Dr Ryszard Kowalski

note /search

Kolokwium - Popyt rynkowy

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 2079
Wyświetleń: 3325

reasumując; grupa A Zad.1 Popyt rynkowy na opony z kolcami wyraża równanie P=170-5Q gdzie P to cena opon wyrażona w dloarach, zaś Q to wielkość produkcji opon w tys. Szt. Opony wytwarzane są na doskonale konkurencyjnym rynku, a koszt przecię...

Test

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 3458
Wyświetleń: 6139

EGZAMIN Z MENEDŻERSKIEJ 37722 Właściwe odpowiedzi zaznaczyć kółkiem Efektywnym sposobem regulacji jest: Obciążenie sprawcy ujemnego efektu zewnętrznego podatkiem, którego wysokość jest równa krańcowemu kosztowi zewnętrznego. Obciążen...

Cele przedsiębiorstw

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy ekonomii menadżerskiej
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 2366

Etapy podejmowania decyzji:    Zdefiniowanie   problemu,    Określenie   celu,    Zbadanie   wariantów   wyboru,    Przewidywanie   konsekwencji,    W ybór   optymalnego   wariantu,    Analiza   wrażliwości   -   jak   zmieniłby   się   wybór   optymalnej   opcji   gdyby   uległy   zmianie ...

Wykorzystywanie popytu do decyjzi menadżerskiej

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy ekonomii menadżerskiej
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1582

Popyt   -   funkcja   określająca   zależność   między   ilością   danego   dobra   a   zmiennymi   ją określającymi,   takimi   jak:    Cena   dobra,    Dochód   konsumenta,    Ceny   innych   dóbr   (subsydialnych   i   komplementarnych),    Oczekiwania   co   do   kształtowania   się   cen...

Notatki z egzaminu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 8694
Wyświetleń: 15687

...Utarg krańcowy przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego: -nie zależy od wielkości produkcji dostarczanej przez przedsiębiorstwo na rynek… Zysk ekonomiczny przedsiębiorstwa jest rowny zeru gdy... koszt krańcowy zrównuje się z przeciętn...