Dr Ryszard Garbacz - strona 3

Programowanie liniowe- zadanie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Ryszard Garbacz
  • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Jeśli oryginalne zadanie PL zawiera jedno lub więcej ograniczeń z ujemną prawą stroną, pomnóż każde z ych ograniczeń przez -1. Pamiętaj o zmianie kierunków nierówności. Zadanie PL będzie teraz miało nieujemne prawe strony. Do warunków dodaj zmienn...

Wprowadzenie do ekonometri

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Ryszard Garbacz
  • Ekonometria
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Notatka porusza między innymi zgaadnienia takie jak: Ekonometria- zastosowanie metod statystycznych i matematycznych do analizy danych empirycznych, w celu dostarczenie teoriom ekonomicznym materiału empirycznego oraz weryfikacji lub obalenia t...

Kataliza- wykład

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Ryszard Garbacz
  • Ekonometria
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1302

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Efekt katalizy: możliwość otrzymania wysokiej warości współczynnika deerminacji mimo, że charakter i siła powiązań zmiennych objaśniających i zmiennej objaśnionej nie uzasadniają tak...