Dr Ryszard Garbacz - strona 2

Wartość sprzedaży

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

Wstęp W swojej pracy chciałem przedstawić własny model ekonometryczny opisujący kształtowanie się wartości sprzedaży sera dojrzewającego Gouda (Y ) . Zestaw potencjalnych zmiennych jest następujący: X 1 - cena 1kg, X 2 - średnie dochody mieszkańców, X 3 - wielkość sprzedaży, X 4 - stopa inflacji....

Wydatki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

SPIS TREŚCI I. ROZDZIAŁ - Zagadnienia merytoryczne Definicja - wydatki z rocznika statystycznego '96 Definicja - spożycie Definicja - dochód rozporządzalny II. ROZDZIAŁ - Metodologia Wybór zmiennych objaśniających metodą Hellwig...

Wydobycie węgla

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

WSTĘP Przez model ekonometryczny badanych zjawisk i procesów ekonomiczno- społecznych rozumiemy zapisaną w języku matematycznym formalną konstrukcję przedstawiającą powiązania i zależności występujące między zjawiskami i procesami modelowanego systemu mierzalnej rzeczywistości z precyzją (dokład...

Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

1. Wstęp 1. Wstęp W swojej pracy chciałbym zbadać jaki wpływ mają różne czynniki na przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Do tych czynników zaliczam kurs zł, indeks cen i towarów konsumpcyjnych, podaż pieniądza, podatki pośrednie, produkcję sprzedaną przemysłu, a także stopę bezrob...

Kształtowanie się zatrudnienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

K ształtowanie się zatrudnienia SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1. Wstęp W ostatnim dziesięcioleciu XX wieku Polska przechodziła transformację gospodarczą. Sytuacja materialna przeciętnego mieszkańca naszego kraju zmieniała się z roku na rok. Oprócz nowych możliwości jakie przyniosło otwarcie się Polski na ...

Zużycie energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

1. Wstęp W swojej pracy chciałem przedstawić własny model ekonometryczny przedstawiający zależność zużycia energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe od liczby ludności oraz nowych mieszkań o d danych do użytku. Do badania zależności wykorzystałem dane z lat 1980-1995, opublikowane w rocznika...

Model ekonometryczny poziomu zużycia energii elektrycznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Model ekonometryczny poziomu zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w latach 1980 - 1993 Najlepszą kombinacją zmiennych objaśniających zmiany zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych (Y w Gwh) w latach 1980-93 (zgodnie z ideą metody nośników informacji Hellwiga) jest...

Podejmowanie decyzji- wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Dyrektor produkcji chce opracować plan produkcji oraz straegię prowadzenia zapasów, które zapewnią w przyszłości zaspokojenie popytu. W idealnej sytuacji plan oraz sraegia powinny zapewnić przedsiębiorstwu zaspokojenie popytu oraz jednocześnie zmi...

Metoda simpleks

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Bazując na współczynnikach optymalności, wybierz zmienną, która po wejściu do bazy spowoduje największą jednostkową poprawę wartości funkcji celu. W przypadku remisu wybier zmienną leżącą najbliżej lewej strony tabeli simpleksowej. Rozwiązanie o...

Analiza wrażliwości- wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Analiza wrażliwości stosowana jest dopiero po wyznaczeniu rozwiązania optymalnego. Ważna dla menedżerów dlatego, że problemy decyzyjne występują w środowisku dynamicznym oraz dlatego, że pozwala określić krytyczne parametry problemu PL. Zakres zm...