Dr Ruszycka - strona 2

Wykład 11 z geografii fizycznej Polski

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Ruszycka
  • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

WYKŁAD IX Rośliny  w Polsce. rośliny trzeciorzędowe (relikty): skalnica tatrzańska (endemit Karpat Zachodnich) ostróżka tarzaska. rośliny epoki lodowcowej: wierzba zielna wierzba żyłkowana (małe krzewiątko) wierzba śląska (krzew) dęnik oś...

Egzamin - Formy rzeźby I rzędu

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Ruszycka
  • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

ZESTAW A 1.Formy rzeźby I rzędu w trzeciorzędzie w Sudetach masywy, kotliny, zrównania górskie i podgórskie. 2.Surowce mineralne miocenu sól kamienna, fosforyty, kaoliny, iły, węgiel brunatny, siarka. 3. Jednostki geologiczne w Karpatach zach. Karpatach Zachodnich wyróżnia się Karpaty Zewnętrzne (...

Geologia

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Ruszycka
  • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1484

PREKAMBR skały prekambryjskie - Platforma Wschodnioeuropejska, płytko zalega pod pow.(ok. 200m); występuje w pn-wsch Polsce, w Sudetach i pod płaszczowinami karpackimi. W pozostałej części Polski zalega głęboko pod ziemią - nawet do 10 tyś.km. skały proterozoiczne - łupki radzimowickie występują...