Dr Roman Nowakowski

note /search

Gospodarka magazynowa-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2338

Magazyn i gospodarka magazynowa Magazyn to jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do składowania dóbr materialnych (zapasów) w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej technologii, wyposaŜona w odpowiednie urządzenia i środki techniczne, zarządzana i obsługiwana...

Analiza abc/xyz-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2632

Analiza ABC/XYZ 1.Wstęp Celem zajęć jest przeprowadzenie analizy ABC/XYZ, z wykorzystaniem otrzymanych od prowadzącego danych. 2.Analiza ABC Metoda ABC została sformułowana przy okazji badań koncentracji dochodów w krajach kapitalistycznych, na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku. ...

Modele wyboru dostawców-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1498

2.6. MODELE WYBORU DOSTAWCÓW 2.6.1. Wielokryterialne modele decyzyjne. Modele wykorzystywane do wyboru oraz oceny dostawców, w sytuacjach kiedy zaleŜy nam na uwzględnieniu wielu czynników, a sama niezbędność oceny nie ustaje w trakcie nawiązania współpracy. RóŜnorodne kryteria brane pod uwagę w...

Prognozowanie popytu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1309

Prognozowanie popytu 1.Wstęp Analizę profilu popytu należy rozpocząć od stworzenia rozkładu częstości występowania poszczególnych wartości popytu. Następnie znajduje się maksymalną x max oraz minimalną x min wartość popytu występującą w analizowanym okresie. Przedział ( x min , x max ) dzieli s...

Podstawy logistyki-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 2751
Wyświetleń: 5642

Test grupa A: 1.Poprawna definicja najlepiej oddaje istotę logistyki: Logistyka to dziedzina wiedzy zajmująca się usprawnianiem fizycznego transportu oraz magazynowania na poziomie operacyjnym działań Logistyka jest to dziedzina interdyscyplinarna wiedzy na styku techniki, informatyki i ekonomii,...

Przykład zarządzania zapasami -opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy logistyki
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2898

Przykład zarządzania zapasami 1.Wstęp Do prawidłowego zarządzania zapasami niezbędna jest znajomość tego, co dzieje się z popytem w okresie, w którym zapas jest uzupełniany. Okres ten jest nazywany cyklem uzupełniana zapasu. Z punktu widzenia zarządzania zapasami istotna jest długość trwania c...