Dr Roman Kostecki

note /search

Budownictwo Wodne-pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2562

Podział budowli hydrotechnicznych na klasy i wymienić parametry decydujące o klasie budowli: Ze względu na różne funkcje budowle wodne dzielimy: *Budowle piętrzące (jazy i zapory) *.Budowle upustowe( przelewy, spusty) *Przewody lub budowle prowadzące wodę (kanały, rurociągi, sztolnie, akwedukty, syf...

Filtracja pod budowlami piętrzącymi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2289

Długość płyty wypadowej Długość małych jazów h2 - druga głębokość sprężona Zasięg spadania wody  sprawdzić wzór FILTRACJA POD BUDOWALAMI PIĘTRZĄCYMI Strumień filtracyjny ograniczony jest od góry obrysem budowli (linia 1-8) od dołu natomiast linią warstwy nieprzepuszczalnej Filtracja tego jazu...

Budowle piętrzące i urzędzenia zrzutne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1407

Budowle piętrzące i urządzenia zrzutne Budowlą piętrzącą - jest każda budowla umożliwiająca stale lub okresowo utrzymanie wzniesionego ponad przyległy teren lub akwen zwierciadła wody Normalny poziom piętrzenia NPP Normalny poziom piętr...

Konstrukcja i typy zapór - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2324

Dobór wymiarów zapory Zapas wysokości Δh ponad poziom piętrzenia Zależy od wysokości fali na zbiorniku powstałym w wyniku zbudowanej zapory Przyjmuje się że największa fala nie może się przelać przez koronę zapory Parametry fali - wysokość fali h długość fali L Parametry zależą od : - prędkości ...

Filtracja przez zaporę z rdzeniem - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2219

Filtracja przez zaporę z rdzeniem Przez rdzeń z poszerzeniem 1. 2. Poszerzenie budowli w celu wyznaczenia filtracji przez zaporę daje jednakowy wydatek położenie krzywej depresji 3. Przeniesienie wyników na zaporę z rdzeniem wydatek jest dla zapory zastępczej krzywa depresji przemieszczenie rz...

Maksymalna głębokość rozmycia - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

Maksymalna głębokość rozmycia (wybój) Θ - kąt między pierwotnym dnem a linią wypadu z dnem wyboju Bezpiecznym przyjmuje się ctgθ ≥ 12 - 14 Odległość L = 12,75*0.5max Metoda Rossinskiego - opiera się na założeniu że proces rozmycia kończy się gdy wybój osiąga wymiary przy których średnia prędkość p...

Fartuchy poziome - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1281

FARTUCHY POZIOME fartuchy z gliny - stosuje się przy piętrzeniach do 15 m grunty z którego są wykonane fartuchy muszą mieć mały współczynnik filtracji 10-6 m/s Grubość fartucha - w zależności od gradientu - różnica wysokości piezom...

Rozwiązania konstrukcyjne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

Rozwiązania konstrukcyjne jazów jaz z filarami wolnostojącymi - całkowita siła parcia wody jest przekazywana na filary Rozwiązanie to stosuje się w przypadku gdy spodziewane jest równomierne osiadanie konstrukcji. Konstrukcja charakteryzuje się dużym zużyciem betonu a mniejszym zużyciem stali o ko...

Metoda Bligha i Lenae - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo Wodne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1771

Metoda Bligha i Lenae L = 1-8 potrzebna droga filtracji (sufozje) Metoda Bligh`a 1 2 3 4 5 6 7 8 poziom odniesienia DW A - powierzchnia W = ρ · g · A Metoda Lena Wykres ciśnień Wykres pomocniczy do obliczeń rzędnych h (h1 - h8) Wykres ciśnień na obrys (rzeczywiste rozwinięcie obrysu) Wnioski:...