Dr Robert Zięcina - strona 2

Reakcje charakterystyczne kationów III grupy analitycznej wg Fresenius...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1596

Reakcje charakterystyczne kationów III grupy analitycznej wg Freseniusa kation Co 2+ Położenie kobaltu w szeregu napięciowym: Fe, Co, Ni, H Roztwarzanie kobaltu metalicznego: Co o + 2H + → Co 2+ + H 2 3Co o + 2NO 3 - + 8H + → 3Co 2+ + 2NO + 4H 2 O Stężone kwasy siarkowy i azotowy pasywują

Reakcje charakterystyczne kationów IV grupy analitycznej wg Freseniusa...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

Reakcje charakterystyczne kationów IV grupy analitycznej wg Freseniusa kation Ca 2+ Położenie wapnia w szeregu napięciowym: Sr, Ca, Na, H Roztwarzanie wapnia metalicznego: Ca o + 2H + → Ca 2+ + H 2 Ca o + 2H 2 O → Ca 2+ + 2OH - + H 2 Stężony kwas azotowy pasywuje wapń Reakcje charakterystycz...

Reakcje charakterystyczne kationów V grupy analitycznej wg Freseniusa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1232

Reakcje charakterystyczne kationów V grupy analitycznej wg Freseniusa kation Na + Położenie sodu w szeregu napięciowym: Ca, Na, Mg H Roztwarzanie sodu metalicznego: 2Na o + 2H + → 2Na + + H 2 2Na o + 2H 2 O → 2Na + + 2OH - + H 2 Reakcje charakterystyczne: 1) Na + + Mg 2+ + 3UO 2 2+ + 9CH 3 C...

Utlenianie i redukcja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

  Utlenienie i redukcja.   stopień utlenienia   to  ładunek  jaki posiadałby atom danego pierwiastka chemicznego,   gdyby wszystkie wiązania chemiczne w związku w skład...

Aniony IV-VI

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

tiosiarczany reakcje grupowe: S 2 O 3 2 - + Ba 2+ ⇔ BaS 2 O 3 BaS 2 O 3 + 2H + ⇔ Ba 2+ + S 0 + SO 2 + H 2 O 2S 2 O 3 2 - + Ag + ⇔ [ Ag(S 2 O 3 ) 2 ] 3 - [ Ag(S 2 O 3 ) 2 ] 3 - + 3Ag + ⇔ 2 Ag 2 S 2 O 3 Ag 2 S 2 O 3 + H 2 O ⇔ Ag 2 S + 2H + + SO 4 2 - Ag 2 S 2 O 3 + 2H + ⇔ 2Ag + + S 0 + SO 2 + H 2...

Aniony-Zestawienie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Robert Zięcina
 • Chemia analityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1106

GRUPA REAKCJE Z ODCZYNNIKAMI SKŁAD OBOJĘTNE UTLENIACZE REDUKTORY I Ag + - osad nierozp. w rozc. HNO 3 Ba 2+ - brak osadu. Cl - , Br - , J - , ClO - , CN - , SCN - , Fe(CN) 6 4- Fe(CN) 6 3- Fe(CN) 6 3- Cl - , Br - , J - , ClO - , CN - , SCN - , Fe(CN) 6 4- II Ag + - osad rozp. w rozc. HNO 3 B...