Dr Robert Rynio

note /search

Wyznaczanie współ. załamania za pomocą mikroskopu

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Fizyka
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 8197

Wstęp teoretycznyRozchodzenie się fal o rozmaitych kształtach powierzchni falowych , jak również zjawiska ugięcia , odbicia i załamania fal można ujmować z punktu widzenia tzw. zasady Huygensa . Według tej zasady każdy punkt ośrodka ,do którego dociera

Etyka ateistyczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia i etyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2310

Z całości chrześcijańskiej wiary wyróżniamy: metafizykę, etykę i charakteryzujemy niewierzącego chcrześcijanina jako osobę, która odrzuca metafizykę, a akceptuje etykę. Istotą takiego chrześcijaństwa jest chrześcijańska etyka (ideał moralny). -istota chrześcijańskiej metafizyki leży w określ...

Oscylacje harmoniczne. Prawo Hooka - sprawozdanie

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Fizyka
Pobrań: 5187
Wyświetleń: 18130

Prawo Hooke’a Prawo Hooke'a – prawo mechaniki określające zależność odkształcenia od naprężenia. Głosi ono, że odkształcenie ciała pod wpływem działającej na niego siły jest wprost proporcjonalne do tej siły. Współczynnik między siłą a...

Zagadnienia z fizyki współczesnej-opracowane odpowiedzi do pytań z egz...

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Fizyka
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3451

Dokument ma 15 stron i zawiera omówienie (wraz ze wzorami) zagadnień takich jak: pojęcie ciała doskonale czarnego i jego modele, prawo przesunięć Wiena, pojęcie kwantu energii Plancka, prawo rozkładu Plancka promieniowania termicznego, wzór Einsteina dla zjawiska fotoelektrycznego, wzory na energię...

Wyznaczanie stosunku Cp/Cr dla powietrza

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Fizyka
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1617

Jest to sprawozdanie, istnieje już na chomiku. "Przemiany gazowe należą do procesów termodynamicznych, w opisywaniu których znajdują zastosowanie zasady termodynamiki. Stan gazu określony jest przez podanie trzech jego parametrów: temperatury T, objętości V i ciśnienia p. Jeżeli masa gazu...

Sprawozdanie z fizyki M4

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Fizyka teoretyczna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 9093

GRUPA 1 MAGDALENA DETKA M4 Tablica Galtona. Mechaniczny model rozkładu normalnego. 20.12.1999 Tablica Galtona składa się z wielu rzędów kołeczków umieszczonych nad przegródkami. Na ów układ kołeczków sypiemy kuleczki z lejka, poszczególne kuleczki ulegają zderzeniom z kołeczkami, ...