Dr Robert Michno

Badanie pracy modelu oczyszczalni biologicznej

  • Politechnika Gdańska
  • dr Robert Michno
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

ĆWICZENIE  1 BADANIE PRACY MODELU OCZYSZCZALNI  BIOLOGICZNEJ. WSTĘP Celem ćwiczenia jest określenie podstawowych parametrów technologicznych  oczyszczania ścieków przy użyciu osadu czynnego. Oczyszczanie ścieków przy pomocy osadu  czynnego, składającego się głównie z bakterii i pierwotniaków, poleg...

Oczyszczanie ścieków zawierających emulsje olejowe

  • Politechnika Gdańska
  • dr Robert Michno
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

Przebieg ćwiczenia: Najpierw   w  surowych  ściekach   dokonaliśmy   oznaczenia   odczynu   przy  pomocy   papierków   wskaźnikowych,   zawartość   substancji   organicznych   za  pomocą   ChZT-Cr,   oraz   zawartość   tłuszczów   i   olejów