Dr Robert Bęben

note /search

Ceny transferowe i ceny rynkowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Polityka cenowa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1652

Ceny transferowy Podmioty powiązane zob Art. 11 ust 3 UPDOP Kiedy występują powiązania? Podmioty powiązane - art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej - art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych Metody określania cen rynkowy...

Dokumentacja - ściąga na zaliczenie

 • Uniwersytet Gdański
 • Polityka cenowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1470

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dotyczy transakcji między podmiotami powiązanymi, w których : Łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość: - 100.000 euro - jeżeli...

Metody i sposób kalkulacji zysków

 • Uniwersytet Gdański
 • Polityka cenowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

Elementy analizy przy stosowaniu metod tradycyjnych Wybór punktów odniesienia (tj. porównywalnej transakcji niekontrolowane) na podstawie analizy kryteriów porównywalności. Porównywanie analizowanej transakcji z transakcją niekontrolowaną wybraną, jako punkt odniesienia oraz identyfikacja występ...

Metody i sposób kalkulacji zysków 2

 • Uniwersytet Gdański
 • Polityka cenowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1561

Metody i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny 06.12.2011 - Minister Finansów wskazał kilka metod umożliwiających określenie ceny na poziomie rynkowym 1.Tradycyjne metody wyceny: - metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej - metoda ceny odprzedaży - rozsądnej marży („koszt plus”) 2.Met...

Przewidywanie kosztów - analiza

 • Uniwersytet Gdański
 • Polityka cenowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

Przykładowe funkcje identyfikowane w toku analizy Planowanie budżetu i zarządzanie budżetem Magazynowanie i dystrybucja Nadzór techniczny nad procesem produkcji Przetwarzanie danych Prowadzenie księgowości Administracja Marketing Kontrola jakości Usuwanie sutków usterek (gwarancja i rękoj...

Pojęcie rynku i segmentacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Segmentacja rynku
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2821

SEGMENTACJA RYNKU Dr R. Bęben Zaliczenie ustne?! Literatura: Segmentacja rynku - ...donald ks. z marketingu Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem - Duliniec Zachowanie nabywców jako podstawa strategii marketingowej ...