Dr Richert

Ocena oddziaływań na środowisko - wariantowanie prezentacja

 • Politechnika Gdańska
 • dr Richert
Pobrań: 56
Wyświetleń: 483

    Wariantowanie         Wariant I - inwestora Lokalizacja:  przecina liczne obszary chronione:      Puszczę Augustowską z Doliną Rospudy,            Biebrzański PN, Puszczę Białą. Silna ingerencja w krajobraz i to na dużym obszarze.     Puszcza Biała  Puszcza B Gleby  puszczy składają się  z li...

Zasady polityki ekologicznej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Richert
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: zrównoważony rozwój- o taki rozwój społeczno- gospodarczy, który w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw jak i przyszłych obywateli- zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleń- następuje proces integrowania ...

Procedury w zależności od podmiotu postępowania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Richert
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

in. takie zagadnienia jak: strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, planowanie przedsięwzięć, transgraniczność, strategiczna ocena oddziaływań na środowisko, prognoza oddziaływań na środowisko. ...

Systemy zarządzania środowiskiem

 • Politechnika Gdańska
 • dr Richert
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

Porusza m.in. takie tematy jak: system zarządzania środowiskiem, zapobieganie zanieczyszczeniom, polityka środowiskowa, aspekt środowiskowy, podstawy identyfikacji aspektów środowiska. ...

Zasady i procedury

 • Politechnika Gdańska
 • dr Richert
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

in. takie zagadnienia jak: zasadę partycypacji publicznej, procedurę ooś, zasady procedury ooś, klasyfikację zagrożeń...