Dr Renata Sigva

Teoretyczne podstawy wychowania - kolokwium

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Renata Sigva
Pobrań: 567
Wyświetleń: 6664

Rozróżnienie pojęć: socjalizacja, wychowanie, opieka Socjalizacja (łac. socialis = społeczny) to proces (oraz rezultat tego procesu) nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań, obowiązujących w danej zbiorowości. procesem ten jest oparty na społecznych interakcjach (stosu...