Dr Renata Sigva

note /search

Teoretyczne podstawy wychowania - kolokwium

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 994
Wyświetleń: 8281

Rozróżnienie pojęć: socjalizacja, wychowanie, opieka Socjalizacja (łac. socialis = społeczny) to proces (oraz rezultat tego procesu) nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań, obowiązujących w danej zbiorowości. procesem ten jest oparty na społecznych interakcjach (stosu...