Dr Renata Papież

note /search

Certyfikat depozytowy - Płynność

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2310

Certyfikaty depozytowe - są to papiery wartościowe emitowane przez banki w celu pozyskania pieniądza. Certyfikat depozytowy jest dokumentem lub zapisem potwierdzającym przyjęcie środków przez bank. Takie zaświadczenie określa miejsc...

Treść wykładów dr Papież polityka pieniężna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 4865
Wyświetleń: 7112

Literatura obowiązkowa : osobno przesłane artykuły w formacie PDF. L iteratura zalecana : Sobol M ., Polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego w drodze do euro , CeDeWu, Warszawa 2008. Gruszecki T., Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekon...

Finanse publiczne - fundusze celowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2569

Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Od 1 stycznia 2005 r. oprócz planów finansowych wyej wspomnianych funduszy do ustawy budetowej dołacza sie plany 13 nowo utworzonych panstwowych funduszy celowych, tj.: Fundusz Zajec Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów oraz Fundusz Rozwoju

Polityka pieniężna -wykłady, dr Irena Papież

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 9807

Dokument ma 30 stron i porusza takie zagadnienia jak: teorie popytu na pieniądz, optimum w sensie V. Pareto, cena na rynku doskonale konkurencyjnym, konkurencja doskonała, klasyczna teoria pieniądza, prawo Saya, model I. Fisher?a (teoria ilościowa), efekt A.C. Pigou, klasyczna a Keynes?owska teoria...

Istota i klasyfikacja ryzyka - wykład I i II

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 581
Wyświetleń: 3360

in. zagadnienia takie jak: istota ryzyka, niepewność, ryzykanctwo, hazard, ryzyko operacyjne, istota klasy ryzyka, systematyka zdarzeń operacyjnych. Zarządzanie ryzykiem - WYKŁAD 1 Wykład: Istota i klasyfikacja ryzyka Ryzyko to: moż...

Zarządzanie ryzykiem - kolokwium

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 1561
Wyświetleń: 5691

in. zagadnienia takie jak: istota ryzyka finansowego, niepewność, ryzykanctwo, hazard, ryzyko wg standardu Ferma, ryzyko utraty płynności, metoda luki płynności, metoda puli zasobów finansowych, metoda aktywnego zarządzania pasywami. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: płynność ...

Zarządzanie ryzykiem - kolokwium II

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 1127
Wyświetleń: 4753

in. zagadnienia takie jak: ryzyko stopy procentowej, metoda badania elastyczności stopy procentowej, duration, istota ryzyka kredytowego. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: ryzyko pojedynczego kredytu, monitoring kredytowy, zarządzanie ryzykiem kredytowym, etapy zarządzania ry...

Polityka Pieniężna pyt. exam

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 3346
Wyświetleń: 5299

Pytania z egzaminu z polityki pieniężnej z 2010 roku. Omawiane Bank Anglii, Japonii oraz Fed. Zebrane wszystkie pytania z grup piszących egzamin. m.in Rola agregatów monetarnych w polityce pieniężnej - dokonaj klasyfikacji wg. NBP Relacja polityki pieniężnej do polityki fiskalnej w kontekście...

Zarządzanie ryzykiem - pytania i odpowiedzi

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 1897
Wyświetleń: 12621

Dokument ma 4 strony i omawia takie problemy jak: istota ryzyka finansowego, wskaż i omów zależność między ryzykiem a dochodem; ryzyko a pojęcia powiązane: niepewność, ryzykanctwo, hazard, omów relacja pomiędzy pojęciami; omów istotę i przesłanki ryzyka wg standardu FERMA; ryzyko utraty płynności -...

Finanse publiczne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1890

Podstawy prawne sektora publliicznego • Konstytucja • Regulacje unijne dotyczace dopuszczalnego poziomu deficytu i długu publicznego zapisane w Traktacie Ustanawiajacym Wspólnote Europejska • Ustawa o finansach publicznych • Coroczne ustawy budzetowe • Coroczne uchwały budzetowe samorzadó...