Dr Renata Kozieł

note /search

Granice

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1813

Kozie_. Notatka składa się z 3 stron. GRANICE - najpopularniejszy temat rozważań geografii społeczno - politycznej wyznaczają zasięg zwierzchnictwa państwowego każda granica jest zjawiskiem politycznym istotą granicy jest separacja suwerenności granica jest aktem politycznym, ale zjawiskiem s...

Położenie Państwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3199

Kozie_. Notatka składa się z 2 stron. POŁOŻENIE PAŃSTWA: matematyczne (astronomia) - określenie poprzez końcowe punkty fizyczno - geograficzne: położenie nizynne położenie górskie położenie mieszane położenie względem mórz: państwa litoraln...

Wykład 1 z geografii politycznej i ekonomicznej świata

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1190

Kozie_. Notatka składa się z 2 stron. Ekonomia - „ oikos ” - dom „ nomos ” - sprawa, okręg w Grecji = gospodarstwo domowe Geografia - III w p.n.e. Erastotenes W Polsce - w 1740r. - pierwsza praca n.t. geografii regionalnej „Świat...

Wykład 2 z geografii politycznej i ekonomicznej świata

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

Kozie_. Notatka składa się z 2 stron. Zadania geografii: zapewnienie podziału warunków egzystencji; zależne od zasobów przyrody (?); ich wykorzystywaniem, intensyfikacja rolnicza, industrializacja, coraz większe obszary uwzględniają przeobrażenia procesy społeczne i gospodarcze szybciej przeobra...

Wykład 3 z geografii politycznej i ekonomicznej świata

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 637

Kozie_. Notatka składa się z 3 stron. 1) XVI w - maksymalny zasięg Kolonii Portugalii utracili swe stanowisko na rzecz silniejszej ekonomicznie Hiszpanii. 2) XVI w - Hiszpania jest najsilniejszym państwem Europy. 80% szlachetnych kruszców wydobywa Hiszpania nie udało im się utrzymać swoich obs...

Wykład 5 z geografii politycznej i ekonomicznej świata

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

Kozie_. Notatka składa się z 2 stron. Różne elementy ludności są poruszane. Jednostki zbiorowości - duża zmienność w przestrzeni i czasie. 10 tys lat temu - 8 - 10 mln ludzi na ziemi, najwięcej na Bliskim Wschodzie, Nizinie Mandżurskiej, południowej części Półwyspu Indyjskiego nasza era - 130 m...

Zróżnicowanie języka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022

Kozie_. Notatka składa się z 4 stron. ZRÓŻNICOWANIE JĘZYKA Komunikacja werbalna  ETNOGENEZA (proces przemian - dochodzi do integracji miedzy rodami, plemionami lub ich rozpad na podgrupy). Przy artykulacji dźwieków (30 tys lat temu) - różnice w zaeżności od rozmieszczenia grup ludzkich. Etnole...