Dr Rajmund Foryś

Edukacja dziecka w koncepcji humanistycznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rajmund Foryś
 • Teoria wychowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

Temat: Edukacja dziecka w koncepcji humanistycznej Człowiek traktowany jako: jednostka aktywna i samodzielna od urodzenia, zdolny do kierowania swoim losem a dziecko osobą w pełnym tego słowa znaczeniu , wyposażone w indywidualną tożsamość , ma więc prawo do działania własną wolą ,niezależnego...

Kary i nagrody

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rajmund Foryś
 • Teoria wychowania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1631

Koncepcja behawioralna - twórca J.Watson , zauważył ,że wszelkie zachowania człowieka są jedynie reakcją człowieka na bodźce zewnętrzne , wychowanie jest bezpośrednim oddziaływaniem wychowawcy na dziecko ,polega na kierowaniu jego rozwojem , nie uwzględniając a nawet lekceważąc przysługujące mu p...

Obszary rozwoju.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rajmund Foryś
 • Teoria wychowania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1519

Obszary rozwoju: I poziom zmian zachowania II poziom struktur umysłowych poznawczo-emocjonalno-motywacyjnych ( na podstawie zachowań „widzę to”) III poziom zmian osobowości ( jednostka dojrzewa, kształtuje sie) IV poziom zmian relacji osoba-otoczenie (dziecko wymaga zmiany w otoczeniu) Te po...

Relacje małżeńskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rajmund Foryś
 • Teoria wychowania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

Temat: Relacje małżeńskie 1)Cztery Typy małżeństw: a ) Pary tradycyjne (20%) - poprzez utrzymanie stabilizacji, poprzez ustalone role damsko-męskie, wysoki stopień wzajemnej zależności, tendencja do unikania konfliktów, największa stabilność i zażyłość b) Pary niezależne (22%) - nie przywiązują ...

Rodzina jako środowisko rozwoju człowieka, typologia i funkcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rajmund Foryś
 • Teoria wychowania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3374

Temat: Rodzina jako środowisko rozwoju człowieka ( rodzina poczwarkowa, eurosieroty, uzależnienia ,rodziny niepełne, rozpad więzi, dezintegracja więzów rodzinnych,kwestie adopcji) Przemiany ( rodzina dziś a kiedyś ) : od rodziny dużej do małej od rodziny biologicznie zdeterminowanej do rodziny p...

Rozwój jednostki w koncepcjach psychologicznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rajmund Foryś
 • Teoria wychowania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029

Temat: Rozwój jednostki w koncepcjach psychologicznych i pedagogicznych. Trzy rodzaje zmian : - zmiany uniwersalne - przypisywane są do wieku i odnoszą się do każdego człowieka w danej grupie wiekowej. * są warunkowane procesami biologicznymi . * dojrzewanie organizmu ale też uniwersalne dośw...

Style i strategie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rajmund Foryś
 • Teoria wychowania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1316

tutoring- pozwala dzieciom uczenia się od rówieśników ( rówieśnicy traktowani jako cenne źródło informacji ) 1. Trzy style kierowania klasą szkolną: a) autorytarny - sposób na opanowanie dzieci b) demokratyczny- nie boją się pozwolić dzieciom na ponoszenie odpowiedzialności c) liberalny 2. Za...

Typologia rodzin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rajmund Foryś
 • Teoria wychowania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2863

Cechy rodziny Rodzina nastawiona na osobę Rodzina pozycjonalna Rodzaj kodu komunikacyjnego Kod rozwinięty (otwarty, wypracowany) Kod ograniczony Dominujący kanał przekazu werbalny niewerbalny Rola komunikatów przekazywanie znaczeń indywidualnych, odwoływanie się do doświadczeń przekazywanie...

Uczenie się w dwóch znaczeniach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rajmund Foryś
 • Teoria wychowania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917

Uczenie się w dwóch znaczeniach : ● uczenie jest procesem w wyniku którego na podłożu indywidualnego doświadczenia jednostki powstają w jej zachowaniu względnie trwałe zmiany.(to czego nie widzę) ● uczenie się to czynność podejmowana przez jednostkę w celu przyswojenia sobie czegoś -uczenie moż...

Zadania rozwojowe na każdym etapie rozwojowym

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rajmund Foryś
 • Teoria wychowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Temat: Zadania rozwojowe na każdym etapie rozwojowym. 1) Charakter kompetencji przyswajanych w danym okresie rozwoju nazywamy zadaniem rozwojowym. 2) Pomyślnie zrealizowane zadanie rozwojowe przyczynia się do odczuwania przez jednostkę zadowolenia i jest podstawą prawidłowej realizacji kolejnyc...