Dr Rafał Miernik - strona 2

Fundusz alimentacyjny - Nowelizacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY -KIERUNKI ZMIAN Zgodnie z ustawą o funduszu alimentacyjnym z 18 lipca 1974 roku utworzono tytułowy fundusz jako instytucję kredytującą dla osób zobowiązanych do alimentacji, które okresowo nie mogły wywiązywać s...

Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH JAKO INSTRUMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) powstał w celu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy . Niewypłacalność zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie r...

Historia Polityki Społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 812

Historia Polityki Społecznej liczy około 200 lat, zaczynała się rozwijać w krajach: Niemcy, Wielka Brytania. Jej powstanie jako dziedziny działań publicznych można wiązać z rozwojem przemysłu i powstaniem ustroju kapitalistycznego. Dotyczy to powstanie pierwszych kwestii społecznych szczególnie kwe...

Idea zabezpieczenia społecznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

Idea zabezpieczenia społecznego wiąże się przede wszystkim z dążeniem do wolności od niedostatku. Najpełniej została ona wyrażona w ogłoszonym w Anglii w 1942 roku Planie Bereridge'a. podstawowym założeniem tego planu było stwierdzenie odpowiedzialności państwa w zakresie udzielania pomocy tym, któ...

Istota i klasyfikacja kwestii społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1708

ISTOTA I KLASYFIKACJA KWESTII SPOŁECZNYCH Kwestia społ- efekt asymetrycznych przekształceń w rozwoju gospodarczym , które powodują zagrożenia społeczne; efekt niezgodności idei społecznych z rzeczywistością ; problem o wysokim stopniu dotkliwości, generujący krytyczne sytuacje w życiu jednostki i z...

Kasa rolniczego ubezpieczenia społecznego jako instrument polityki spo...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (KRUS) JAKO INSTRUMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (w skrócie KRUS ) - instytucja państwowa odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne rolników . System ten nadzoruje minister rolnictwa i rozwoju wsi- MAREK SAWICKI (PSL) Typ...

Kontrolne podmioty polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1015

KONTROLNE PODMITY POLITYKI SPOŁECZNEJ Do podmiotów kontrolnych polityki społecznej zaliczamy: Najwyższa Izba Kontroli-NIK Rzecznik Praw Obywatelskich Państwowa Inspekcja Pracy Rzecznik Praw Dziecka Najwyższa Izba Kontroli NIK...

Kwestia rolna-minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

KWESTIA ROLNA MINISTER ROLNICTWA i rozwoju wsi- Marek Sawicki (PSL) Przemiany polityczne w Polsce po 1989 roku zainicjowały szereg procesów, których celem było przejście od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. Ze względu na swoją specyfikę, a w tym: niski poziom technologiczny, ...

Kwestie społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

Kwestie społeczne używane są w węższym i szerszym znaczeniu. W węższym znaczeniu - J. Danecki - oznacza konkretny problem o szczególnie niekorzystnym wpływie na życie i współdziałanie członków danej społeczności. W nauce o polityce społecznej stosuje się przy tym dwa komplementarne sposoby klasyfi...