Dr Rafał Łyszczek

note /search

Postępowanie administracyjne - wykłady

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 2100
Wyświetleń: 5061

...Postępowanie administracyjne reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego; ten akt prawny był wielokrotnie nowelizowany. Ma on regulować całość dziedziny objętej tym zakresem, jednak nie spełnia tego zakresu, bo jest uzupełniany przepisami szczególnymi. Posi...

Postępowanie egzekucyjne w administracji - opracowanie

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji
Pobrań: 5894
Wyświetleń: 19922

...EGZEKUCJA może być: 1) SĄDOWA 2) ADMINISTRACYJNA Różnica między obiema egzekucjami tkwi w podstawie do wszczęcia postępowania, czyli tzw. TYTUŁ WYKONAWCZY. W przypadku egzekucji sądowej tytuły wykonawcze mają formę orzeczeń sądowych. Charakterystyczna jest tu pieczątka z klauzulą wy...