Dr Rafał Bródka

note /search

Mechanika Zadania - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

1 1. Rachunek wektorowy r ⎧A = a 1e1 + a 2 e 2 + a 3 e 3 , ˆ ˆ ˆ ⎪r ⎪ ˆ ˆ ˆ 1.1. Dane są trzy dowolne wektory: ⎨B = b 1 e 1 + b 2 e 2 + b 3 e 3 , Wyrazić następujące r ⎪ ˆ ˆ ˆ ⎪C = c 1 e 1 + c 2 e 2 + c 3 e 3 . ⎩ wyrażenia wektorowe przez składowe tych wektorów: r r r r r ...

Skręcanie prętów o przekroju kołowym - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3500

Skręcanie prętów o przekroju kołowym 2.3.4.1. Podstawowe pojęcia przy skręcaniu Skręcanie pręta (por. rys. 2.3) występuje wtedy, gdy dwie pary sił działają w dwóch różnych płaszczyznach prostopadłych do osi pręta. Rozważmy pręt o przekroju kołowym i długości l (rys.2.20a) skręcany dwoma

Wytrzymałość prosta - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1127

Wytrzymałość prosta 2.3.1. Rozciąganie i ściskanie 2.3.1.1. Zachowanie się materiałów w zakresie odkształceń sprężystych Zachowanie się sprężyste ciała stałego w całości jest sumarycznym skutkiem indywidualnych odkształceń jego wiązań, podczas gdy siła przyłożona w jednym punkcie ciała przenosi s...

Naprężenia w jednokierunkowym stanie napięcia - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1757

Związki między naprężeniami a odkształceniami w stanie sprężystym A. Naprężenia w jednokierunkowym stanie napięcia Weźmy pod uwagę pręt o przekroju F = const. I zbadajmy stan napięcia w dowolnym punkcie A (rys 2.10). Rozłóżmy naprężenie pna dwa wzajemnie prostopadłe kierunki (n , ). otrzymamy: ...