Dr Radosław Potorski

note /search

Integracja europejska - wprowadzenie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 952

Etapy i formy integracji w Europie - kulturowa - polityczna - gospodarcza (szczególnie po II WŚ, powstanie wspólnot, ich rozwój, traktaty... itede) Uwarunkowania i przesłanki procesów integracyjnych - książka Obywatelstwo UE - traktat z Maastricht (każdy obywatel państwa należącego do UE automaty...

Integracja europejska - źródła

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Integracja europejska - proces złożony, długotrwały ma kilka podstawowych etapów można o nim mówic w wielu płażczyznach w ujęciu kulturowym polityczna gospodarcza nie jest możliwe rodzielenie tych integracji Problem-które państwa powinny należeć do U.E. gł. wyznacznikiem rozwiązania proble...

Integracja kulturowa Europy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

Integracja kulturowa Europy cd. poprzedniego wykładu (wszystkie imiona i nazwy są dobrze napisane - źródło internet) Integracja Polityczna Koncepcje odwołujące się do władców: XIV w. Pierre Dubois (czyt. diBła) - „O odzyskaniu ziemi świętej

Integracja poprzez kompromis politycznym

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

c.d. Poprzedniego wykładu: Integracja Polityczna, część: Integracja poprzez kompromis politycznym Koncepcja neofunkcjonalna - Ern Hass '47 podpisanie traktatu o utworzeniu Unii Celnej - Beneluks - przez Belgię, Holandię, Luksemburg marzec '48 - powstaje organizacja

Historia integracji europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 252
Wyświetleń: 784

Następne zajęcia od 17:00 w wydziale fizyki w sali 26 poprawnie: EurAtom!! Wspólnota węgla i stali - o char. międzyrządowym (dokończenie z poprzedniego wykładu) zakładała rozwój (przechodzenie na wyższe etapy unii gospodarczej) twor...

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1008

Traktat z Maastricht ← poprawnie Traktat z Maastricht - luty 1992 (wszedł w życie 1993) od tego momentu Unia Europejska (wcześniej była tylko wspólnota) jest traktatem reformującym, ale też założycielskim jedna ze wspólnot europejskich (gospodarcza) zostaje zmieniona we Wspólnotę Europejską ...

Traktaty założycielskie Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1162

traktat z Schengen ← poprawnie Europa dwóch prędkości ← poprawnie Traktat z Amsterdamu 2 październik 1998 (wszedł w życie 1 maja 1999) modyfikujący (zmienia prawo pierwotne) dotyczący spraw bieżących nie zajmował się przystosowaniem nowych państw itd. Najważniejszy jeśli chodzi o czytanie (u...

Traktat z Lizbony

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

Pojawił się komisarz od spraw reklamy, i ktoś tam jeszcze (cytat Potorski) traktat z Lizbony - próba zrealizowania zadań poprzednich traktatów rozważano opcje szeroko zakrojona kampania promocyjna poprzedniego traktatu praw europejskich wszystkie uregulowania konstytucji dla Europy, rozdziela...

System instytucjonalny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

W teczce będzie dokładny zakres zagadnień itp. na egzamin dokończenie traktatu z Lizbony: podniesienie ochrony (poprawa ochrony): jednostek (Karta Praw Podstawowych itp.) każdego obywatela obowiązuje Karta Praw Podstawowych: ...

System instytucjonalny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

c.d. Parlament europejski obecnie jedyny organ w ramach którego zasiadają przedstawiciele narodów (my jako obywatele mamy bezpośredni wpływ na obsadę) nie ma czegoś takiego jak jeden dzień wyborów... po traktacie z Lizbony liczba zasiadających = 750 eurodeputowanych (Polska = 51 mandatów) //!!...