Dr Przemysław Wołczek

Nauka o organizacji - wykłady - Organizacja nurty

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • dr Przemysław Wołczek
  • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 357
Wyświetleń: 5334

Informacje zawarte w notatce zawierają informacje takie jak: geneza nauki o organizacji, cel i przedmiot dyscypliny, rodzaje i typy organizacji, nurty w nauce o organizacji, organizacja, efekt organizacyjny, elementy otoczenia bliższego, cykl życia organizacji. A także: formy organizacyjno-pra...

Nauka o organizacji - wykłady

  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  • dr Przemysław Wołczek
  • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2611

Wykłady prowadzi dr Przemysław Wołczek w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W pliku omówiono m.in. takie zagadnienia jak: definicja zarządzania zasobami ludzkimi i jego elementy składowe, planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja kadr, ocena pracownicza. A także m.in.: przesunięcia i flu...