Dr Przemysław Kisiel

Metodologia badań społecznych - koncepcja racjonalistyczna nauki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Przemysław Kisiel
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 637
Wyświetleń: 3220

WYKŁAD 1 - 27.02.09 LITERATURA: Babbie „Podstawy badań społecznych”, PWN Warszawa 2008; H. H. - Kruger „Metody badań w pedagogice” Pedagogika GWP, Gdańsk 2007; Ch. Frankfort - Nachmias i D. Nachmias „Metody badawcze w naukach społecznych“ Zysk i S-ka, Poznań 2001; W. Goriszowski „Podstawy metod...

Wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr Przemysław Kisiel
 • Socjologia
Pobrań: 2296
Wyświetleń: 4410

SOCJOLOGIA  1. Oblicza socjologii:  1)  Socjologia jako dyscyplina naukowa  a)  Instytucjonalne usytuowanie socjologii  b)  Przedmiot socjologii  c)  Swoistość metod  d)  Własna historia i dorobek  2)  Socjologia jako wiedza społeczna:  a)  Wiedza o innych uczestnikach społeczeństwa  b)  Wiedza o...

Podstawy socjologii - Grupy celowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr Przemysław Kisiel
 • Socjologia
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2625

Grupy celowe Funkcjonują wg. innych reguł niż pozostałe grupy społeczne Członków łączy tylko sformalizowana więź Powoływane do realizacji określonych celów Powstają wg. Potrzeb i przekształcają się w interesy uczestników Potrzeby uczestników interesy uczestników cel grupy Interesem grupy celowe...

Pytania - socjologia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr Przemysław Kisiel
 • Socjologia
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 3962

1. Co to sa czynnosci pozalogiczne   2. wymien i krotko omow potrzeby wg. Malinowskiego   3. pojecie klasy (warswy) spolecznej w ujeciu perspektywy funkcjonalnej   4. omow zwiazki woluntarystyczne teorii dzialania Parsonsa   5. czy czlowiek jest istota spoleczna? podaj konkretne przyklady   6. za...

Socjologia pracy - perspektywa socjologiczna, człowiek w socjologii, r...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Przemysław Kisiel
 • Socjologia pracy i organizacji
Pobrań: 749
Wyświetleń: 4046

Notatki składają się z 18 stron i opisane w nich zostały takie zagadnienia jak: perspektywa socjologiczna, człowiek w socjologii, różnorodność świata społecznego, konteksty społeczne, poziomy organizacji społeczeństwa, teoria potrzeb Maslo...

Opracowanie zagadnień na egzamin

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Przemysław Kisiel
 • Chemia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2541

Opracowane pytania to: piana, fenole i alkohole, reakcje, otrzymywanie, chlorowcowanie, nitrowanie, reakcja addycji, fenole i alkohole. Piana - są to układy dyspersyjne, w których substancją rozp. jest gaz, a ośrodkiem dyspersyjnym ciecz lub ciało stałe; z reguły nietrwałe. MGŁA -

Socjologia - Teoria socjometryczna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Przemysław Kisiel
 • Socjologia
Pobrań: 1554
Wyświetleń: 17794

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Oblicza socjologii: - Socjologia jako dyscyplina naukowa - Socjologia jako wiedza społeczna - Wiedza o innych uczestnikach społeczeństwa - Wiedza o nas samych - Socjologia jako swoista perspektywa w patrzeniu na rzeczywistość Perspektywa socjologiczna: ...