Dr Przemysław Biskup

Pojęcie i funkcja Prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 672

Wstęp do Prawoznawstwa Rozdział I: Pojęcie i funkcja Prawa Idea ładu społecznego i funkcje prawa Idea Ładu społecznego - Idea twierdząca o samoistnym dążeniu człowieka do wykształceniu więzi społecznych i samoistnym i naturalnym tworzeniu się systemów społecznych. Różne sposoby pojmowania Prawa ...

Odpowiedzialność prawna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Prawo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 714

Odpowiedzialność prawna POJĘCIE I OGÓLNE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ Dwie pierwsze strony mówią kurwa o tym, że odpowiedzialność prawna to nie to samo co etyczna… Odpowiedzialność prawna może polegać na: Obowiązku ponoszeni...

Prawo jako przedmiot badan naukowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Prawo
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1673

Prawo jako przedmiot badań naukowych PODSTAWOWE PROBLEMY NAUK PRAWNYCH Nauka prawa wywodzi się z rzymskiej jurysprudencji, która początkowo oznaczała jedynie znajomość przepisów prawa. Z czasem wiedza o prawie stawała się bardziej ogólna. W...

Tworzenie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Prawo
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1400

2009-11-13 Prawoznawstwo Tworzenie prawa POJĘCIE TWORZENIA PRAWA Tworzenie prawa jest procesem, odbywającym się w ramach określonych instytucji i według określonej prawem procedury. Prawo tworzone jest przez państwo bądź przez instytucje ponadnarodową, np. Unię Europejską. Adresatami norm wyz...

Stosunki prawne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Prawo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1281

Stosunki prawne Stosunki prawne to takie działania, w których zachowania jednej strony wywołują reakcję innej strony i podlegają kontroli norm społecznych (np. prawnych). Stosunek prawny opisuje zależności pomiędzy podmiotami prawa. Jest to raczej pojęcie języka prawniczego, choć występuje też w

Aksjologia prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

Aksjologia prawa bierze się stąd, że prawo ( właściwie wypowiedzi prawodawcze) mogą być uzasadniane jakimiś wartościami np. etycznymi itp. Język prawny to język tekstów normatywnych, np. ustaw, rozporządzeń. Dlaczego? Ponieważ wymogi redagowa...

Podstawy wiedzy o prawie-Wszystkie wykłady

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Biskup
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 791

Prawo WYKŁAD 1 1.Podręcznik: „Wstęp do prawoznawstwa” (wydanie po 2004 r.) Prawoznawstwo - zespół nauk, których przedmiotem jest państwo i prawo oraz poglądy na państwo i prawo. Cele prawoznawcze: - zapoznanie z podstawową terminologią , - umiejętność stosowania prawa. Język prawny to język t...