Dr Piotr Żabiński

note /search

Sprawozdania z chemii fizycznej

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Chemia Fizyczna
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 13195

2) Ciepło rozpuszczania i neutralizacji, 7 stron: wstęp teoretyczny - ciepło rozpuszczania, cel ćwiczenia, obliczenia, ciepło zobojętniania, wnioski. 3) Indykatory, roztwory buforowe, kolorymetryczne oznaczanie pH, 7 stron: wstęp teoretyczny, cel ćwiczenia, wyniki i obserwacje, wnioski. 4) Napię...